Diputació aprova subvencions per a lluitar contra l'empobriment energètic en municipis de menys de 20.000 habitants

La Junta de Govern aprova les bases reguladores que recullen una aportació global de 50.000 euros

Diputació aprova subvencions per a lluitar contra l'empobriment energètic en municipis de menys de 20.000 habitants
13/08/2019 -

La Diputació de Castelló ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions econòmiques de mesures institucionals contra l’empobriment energètic, unes ajudes dirigides als ajuntaments de menys de 20.000 habitants que han estat aprovades recentment per la Junta de Govern de la institució provincial que presideix José Martí.
Les bases, ratificades per tots els grups polítics amb representació en la Diputació, recullen una quantitat estimada de 50.000 euros per a aquest 2019 i contempla una sèrie de requisits que hauran de complir les persones amb el risc d’exclusió social que sol·liciten les ajudes.

La vicepresidenta de la Diputació, Patricia Puerta, responsable també de Benestar Social, assenyala com a “prioritat” de la institució provincial “ajudar les persones dels nostres pobles que més ho requereixen, perquè tots han de disposar dels serveis essencials per al seu dia a dia, treball en el qual hem d’implicar-nos totes les administracions perquè hi ha molts ciutadans que ens necessiten”.

Per a poder accedir a les ajudes hauran de trobar-se empadronats en un municipi de la província de Castelló amb població inferior als 20.000 habitants. Al costat d’això, disposar d’un contracte amb una empresa comercialitzadora d’energia elèctrica, gas o aigua potable en l’habitatge que constituïsca la residència de la persona o la unitat de convivència. En el cas que el sol·licitant es trobe en un habitatge llogat i el contracte amb l’empresa es trobe formalitzat per l’arrendatari, s’entendrà per requeriment de pagament el realitzat a aquest.

De forma paral·lela, cal presentar acreditació documental d’impagament d’un rebut o requeriment de l’empresa subministradora o de l’arrendador on s’assenyale el tall de subministrament per l’impagament dels rebuts de subministrament d’energia elèctrica, gas o aigua potable l’any 2019. A això s’uneix el fet de tenir uns ingressos en la unitat de convivència que no superen la quantia mensual de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), establerta per a l’any 2019 en 548,90 euros, en el moment de la valoració de la necessitat d’accés a la subvenció econòmica.

Els beneficiaris tindran per la seua part una sèrie d’obligacions: complir l’objectiu que fonamenta la concessió de la prestació econòmica, justificar davant l’entitat col·laboradora el compliment dels requisits, sotmetre’s a les actuacions de comprovació i comunicar a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres subvencions, ajudes o ingressos que financen l’objecte de la prestació econòmica assignada.

També poden concórrer a la convocatòria com a entitats sol·licitants ajuntaments de poblacions amb menys de 20.000 habitants, mancomunitats i consorcis de municipis per a la gestió de les prestacions personals garantides de serveis socials, a l’efecte de dur a terme l’assignació i lliurament a la població beneficiada de la dotació econòmica establerta per la corporació provincial. En tots els casos, els destinataris de les ajudes percebran un màxim de 500 euros anuals per persona o unitat de convivència que reunisca els requisits establerts. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 6 de setembre.

Atenint-nos a l’anterior, podran concórrer a la present convocatòria, les següents entitats locals:

a) Ajuntaments: Alcalà de Xivert, Alfondeguilla, Almenara, les Alqueries, Artana, Benicàssim, Betxí, Borriol, Cabanes, Eslida, la Llosa, Moncofa, Nules, Orpesa, Peníscola, Santa Magdalena de Polpis, Torreblanca, la Vilavella i Xilxes.

b) Mancomunitats: Mancomunitat Alt Maestrat, Mancomunitat Alt Palància, Mancomunitat Baix Maestrat, Mancomunitat Castelló Nord, Mancomunitat Els Ports, Mancomunitat Espadà-Millars, Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord i Mancomunitat Plana Alta.

c) Agrupacions: L’Alcora, Montán, Sogorb, la Vall d’Alba, Villahermosa.

d) Consorcis: Consorci de Pobles Menuts dels Ports.

Definida com una combinació d’ingressos econòmics escassos, preus en augment de l’energia domèstica i deficients nivells d’eficiència energètica en l’habitatge, la pobresa energètica concorre en una llar quan la seua unitat de convivència és incapaç d’atendre el cost d’uns serveis de subministrament d’energia suficients per a la satisfacció de les seues necessitats domèstiques, o quan es veu obligada a destinar una part excessiva dels seus ingressos al pagament de la factura energètica del seu habitatge.

Des de l’inici de la crisi econòmica es constata en les llars espanyoles una dificultat, cada vegada major, per a l’atenció dels costos derivats del subministrament energètic per a les seues necessitats bàsiques de calefacció, refrigeració, il·luminació o fins i tot d’aigua potable. Aquesta circumstància obliga als poders públics a l’articulació de mesures extraordinàries dirigides a garantir l’accés als subministraments bàsics d’energia i aigua potable a les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

En aquest sentit, per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana i les Diputacions d’Alacant, Castelló i València, com a resultat d’una sessió de coordinació interinstitucional celebrada en data 20 d’octubre de 2015, es va articular, des de l’exercici econòmic 2016, una línia de mesures contra l’empobriment energètic, consistent en la concessió directa de subvencions econòmiques als Ajuntaments que haurien de ser destinades, com a prestacions econòmiques gestionades des dels Equips de Serveis Socials de Base (ESSB), a persones o unitats familiars que, per disposar d’uns ingressos econòmics insuficients per a això, no poden fer front al pagament dels subministraments d’energia elèctrica, gas i aigua potable, trobant-se en situació de risc d’exclusió social.

Les entitats col·laboradores per a la gestió de l’aportació econòmica de Generalitat Valenciana, i receptores en primera instància d’aquesta, són, per acord interinstitucional, els municipis amb població superior a vint mil habitants, havent-se disposat que les Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana atengueren les necessitats en matèria de pobresa energètica de les persones o unitats familiars domiciliades en els municipis de la seua demarcació territorial amb població inferior a vint mil habitants, mitjançant l’assignació econòmica de la dotació econòmica que corresponga a favor dels respectius Ajuntaments, per a la seua distribució pels Equips d’Intervenció Social com a prestacions econòmiques entre la població en situació de pobresa energètica.

Constitueix, doncs, l’objecte de la present iniciativa, la col·laboració institucional de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, en l’articulació de mesures contra l’empobriment energètic de les persones, unitats familiars o unitats de convivència que, domiciliades en municipis de Castelló amb una població inferior a 20.000 habitants, es troben en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari