FAMPA Castelló aplaudeix la baixada de ràtio en Infantil

La sentència del Tribunal Suprem avala que Educació baixe el nombre d'alumnes de 25 a 23

Guardar

AULAS-GVA-EP
AULAS-GVA-EP
FAMPA CastellócelebralasentènciadelTribunalSupremquerevocal'ordreque impedia rebaixar la ràtio en l'educació Infantil a 23 alumnes per aula en una trentena de municipisdelaComunitatValenciana.Desdel'entitatafirmenqueestractad'una decisiómoltpositivaquebeneficiaal'educaciópúblicaicontribuiràamillorar l'ensenyament.Una de les reivindicacions de la federació a l'inici del curs passat era la baixada de les ràtio a les aules. Una demanda que FAMPA sempre ha considerat necessària per a aconseguir dotar a l'alumnat d'una major atenció i una millor docència. Per aquest motiu, afirmenqueaquestasentènciaquepermetrebaixarlaràtioenInfantilde25a23 alumnes és una bona notícia.En2017laconselleriad'Educacióvaemetreunaordrequeestabliaqueelnombre màximd'estudiantsperaulaendeterminatsmunicipisdelaComunitatseriade23 alumnes.Una decisió orientada a millorar la qualitat educativa que es va aprovar en els municipis on es registrava un descens en l'índex de natalitat. A la província, la mesura s'anava a dur a terme en les localitats de Castelló, Borriana, Nules, Vila-real, Vall d'Uixó i Segorbe. No obstant això, la Federació Espanyola de Religiosos de l'Ensenyament-Centres Catòlics de la Comunitat Valenciana va recórrer la resolució en 2018 i el TSJCV va decidir anul·lar-la.Per aquest motiu, al juliol de l'any passat la Confederació Gonzalo Anaya, de la qual forma part FAMPA Castelló, va manifestar que a pesar que acceptaven aquesta decisió delTSJCV,nolacompartienidemanavenaConselleriaqueferaúsde“laseua competència autonòmica en matèria educativa per a continuar baixant les ràtios a totes les aules valencianes". Al setembre i coincidint amb l'inici de curs, FAMPA Castelló es pronunciava en lamateixalínia defensant lareducció d'alumnes per aula per a millorar la qualitat educativa. De fet, des de l'entitat no entenien que si a nivell tècnic o logístic era possible, jurídicament s'haguera tirat arrere i demanaven buscar la fórmula per a poder baixar la ràtio.Quasiunanydesprés,elTribunalSupremhaacceptatelrecursquevapresentar l'Advocacia de la Generalitat al·legant que la normativa estatal marcava uns màxims d'alumnesperònounsmínimsalmateixtempsqueafirmavaquelacompetència exclusivaenmatèriadeplanificacióeducativaeraautonòmicaiquetotesaquestes mesures estaven orientades a la millora de la qualitat i atenció educatives.FAMPA Castelló aplaudeix aquesta decisió que considera fonamental i demana que es continuen fent esforços en aquesta línia per a millorar l'atenció a les aules amb mesures com aquesta,orientades a preservar un sistema educatiu públic de qualitat.
Destacats