Castelló aprova el projecte d'ordenança que regula l'estacionament d'autocaravanes

La normativa que s’elevarà a ple articula les activitats permeses i prohibides al terme municipal per aquests tipus de vehicles

Castelló aprova el projecte d'ordenança que regula l'estacionament d'autocaravanes
11/10/2019 -

La junta de govern de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat hui el projecte d’ordenança municipal reguladora de l’estacionament d’autocaravanes, campers i vehicles similars al terme municipal de Castelló, que s’elevarà posteriorment al ple ordinari d’octubre per a l’aprovació inicial, segons ha detallat el portaveu de l’equip de govern, Rafa Simó.

La necessitat de la normativa s’ajusta al fenomen conegut com caravaning, que cada dia es presenta amb més puixança i demanda una regulació que controle els espais a utilitzar perquè la maniobra de parada i estacionament es realitze de forma ordenada i facilite la circulació viària.

En el seu articulat, l’ordenança assenyala com a llocs destinats a la parada i estacionament d’autocaravanes, els assenyalats amb caràcter general en l’article 90 del Reglament General de Circulació, per a l’estacionament en la via pública; i les zones reservades en la via pública, amb caràcter exclusiu, per a aquesta mena de vehicles. Respecte als llocs on està prohibida la parada i estacionament, figuren: els que estiguen prohibits expressament amb senyalització; en les corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda, i en les seues proximitats; en els túnels, en els passos a nivell, en els guals d’utilització pública i en els passos senyalitzats per a vianants i ciclistes; en les zones de vianants; en els encreuaments i interseccions; en vies ràpides i d’atenció preferent; i on es dificulte la circulació.

Respecte a les activitats permeses durant l’estacionament en zones comunes i especials, es considerarà que una autocaravana està aparcada o estacionada quan només està en contacte amb el sòl a través de les rodes, i no estan baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte manual o mecànic. També quan no ocupa més espai que el del vehicle en marxa, no es produeix cap emissió de qualsevol mena de fluid, contaminant o no, excepte les pròpies de la combustió del motor a través del tub d’escapament; no es duguen a terme conductes incíviques o insalubres, com el buidatge d’aigües; i no s’emeten sorolls molestos per al veïnat o altres usuaris de l’estacionament, com per exemple, la posada en marxa d’un generador d’electricitat en horari propi de descans.

L’ordenança, a més, prohibeix expressament traure tendals, potes estabilitzadores o anivelladores, taules, barbacoes, cadires o qualsevol altre mobiliari domèstic a l’exterior. Tampoc es poden traure estenedors de roba a l’exterior de l’autocaravana; ni abocar líquids o fem de qualsevol classe i/o naturalesa. També està prohibit llavar vehicles, roba o estris domèstics i circular, els vehicles de totes les categories, per l’interior de les zones d’estacionament reservades per a autocaravanes, a una velocitat superior a 20 km/h. L’ordenança prohibeix, a més, produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs d’escapament alterats o altres circumstàncies anòmales; i superar els límits de soroll i emissió de gasos. Tampoc es podrà entrar i eixir de la zona reservada per a autocaravanes i usar els punts de reciclatge, des de les 23.00 hores fins a les 8.00 hores, amb la finalitat d’evitar molèsties per soroll al veïnat i usuaris confrontants; ni instal·lar tendes de campanya o albergs mòbils o fixos.

Règim sancionador

Les infraccions a aquesta ordenança es classifiquen en lleus (sancionades amb multa de fins a 750 euros); greus (de 750,01 fins a 1.500 euros) i molt greus (amb multes de 1.500,01 fins a 3.000 euros).

Entre les infraccions lleus, destaquen la col·locació d’elements fora del perímetre de l’autocaravana (tals com tendals, taules, cadires i potes anivelladores); l’emissió de sorolls molestos; i la superació del temps límit de les 48 hores d’estada en les zones no subjectes a l’ordenança. Entre les greus, figuren l’accés rodat als espais reservats per damunt de la vorera sense disposar d’autorització; o l’absència d’acreditació per a l’estacionament. I entre les infraccions molt greus estan l’abocament intencionat de líquids o residus sòlids urbans fora dels llocs indicats per a això; la total obstaculització al trànsit rodat de vehicles sense causa de força major que el justifique; o la deterioració de mobiliari urbà.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari