L'Ajuntament de Castelló reorganitza els seus serveis per a minimitzar el risc de propagació

L'Ajuntament de Castelló reorganitza els seus serveis per a minimitzar el risc de propagació
18/03/2020 -

L’Ajuntament de Castelló ha aprovat una sèrie de mesures organitzatives i d’ordenació del personal en el marc del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es decreta l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. Un context excepcional d’emergència en el qual resulta necessari reorganitzar temporalment el treball dels empleats públics a fi de contribuir a salvaguardar la protecció de la salut de els/as empleats públics municipals, i per extensió de la resta de la ciutadania de Castelló, contribuint així a la limitació de la propagació de l’epidèmia, mitjançant la limitació dels desplaçaments a dependències al mínim indispensable.

Davant aquesta emergència inèdita i excepcional es pretenen garantir els drets bàsics de la ciutadania de competència municipal, en particular l’atenció a persones en risc d’exclusió social, el pagament a proveïdors, la protecció a les persones i els béns i qualssevol altres anàlogues. Així mateix, es garanteix el nivell mínim de prestació de serveis municipals necessaris per al sosteniment administratiu de tals finalitats.

“Des de l’Ajuntament estem prenent aquestes mesures d’organització interna per a aplicar en l’àmbit municipal les directrius que estableix el Govern davant l’estat d’alarma i sempre amb la finalitat d’evitar al màxim la propagació del coronavirus, tant entre els treballadors del consistori com entre els usuaris dels serveis municipals”, ha explicat l’alcaldessa, Amparo Marco, sobre aquest acord d’organització interna aprovat ahir en la Junta de Govern Local extraordinària i urgent.

D’aquesta manera, es garanteixen els serveis a la ciutadania, mantenint oberts tots aquells recursos que són essencials i establint el teletreball en la resta de departaments on és possible.

Així, es declaren tancats al públic els espais dedicats a serveis d’informació i atenció al ciutadà i, en general, qualssevol altres dependències municipals. L’atenció al públic es desenvoluparà mitjançant la utilització d’altres canals de comunicació i atenció que no impliquen la presència en oficines municipals (serveis de seu electrònica, atenció telefònica a través del 010 o xarxes socials municipals).

La presentació de sol·licituds i documents es podrà realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló (sede.castello.es) sense perjudici que els interessats puguen utilitzar qualsevol altre mitjà admissible en dret que estimen convenient. A més, s’ampliarà el catàleg de tràmits susceptibles de ser iniciats electrònicament, en el marc de les ordres i instruccions que es puguen aprovar per la regidoria delegada d’Administració Electrònica i Innovació Digital.

En la mateixa línia, per la regidoria delegada d’Atenció Ciutadana, es disposarà el necessari per a ampliar el servei d’informació i atenció telefònica 010 i en general el model d’atenció telefònica de l’Ajuntament.

Amb la premissa d’anteposar la salut de les persones, s’han classificat els serveis municipals gestionats amb personal propi entre els de caràcter essencial o no essencial durant la crisi pel coronavirus. I, al seu torn, entre els quals requereixen de presència o no en dependències municipals. Entre altres, es continuaran prestant presencialment serveis com l’atenció telefònica (010); la secció de drets socials, referent als serveis d’inclusió social, per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o unitats de convivència, prevenció i intervenció amb les famílies, prevenció i avaluació de les situacions de risc i la intervenció amb la infància, l’adolescència, les persones majors i altres persones necessitades d’especial protecció familiar. També els serveis de promoció de l’autonomia, ajuda a domicili, teleassistència i altres actuacions de suport a la permanència en el domicili. En el mateix supòsit està l’atenció a dones víctimes de la violència de gènere i les brigades municipals, referent a les tasques de manteniment i conservació d’infraestructures i equipaments municipals.

En aquests serveis s’adoptaran les mesures necessàries, concorde a la naturalesa dels serveis que presten per a garantir les recomanacions i instruccions de l’autoritats sanitàries. A més, es realitzaran amb sistemes de torns i en cap cas s’assignarà a cada torn més del 50% del personal disponible per a tals funcions.

Aquest acord de funcionament i organització interna de l’Ajuntament de Castelló estarà vigent en tant no es revise o revoque i quedarà sense efecte una vegada s’alce l’estat d’alarma acordat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari