Transició Ecològica obri dos expedients contra l'abocament il·legal d'aigües residuals en la xarxa de clavegueram

Guardar

Fernando Navarro(1)
Fernando Navarro(1)
La Regidoria de Transició Ecològica ha obert expedients d'infracció a dues empreses per abocaments il·legals d'aigües residuals en la xarxa de clavegueram municipal. El departament de Fernando Navarro els insta a cessar aquesta activitat i els adverteix de possibles procediments sancionadors si continuen amb aquestes pràctiques.L'Ajuntament ha detectat aquests abocaments en la xarxa de col·lectors pluvials en les labors d'inspecció en matèria de control d'abocaments i ha obert els processos de prevenció d'acord amb l'ordenança municipal reguladors d'abocaments líquids residuals, que prohibeix abocar en la xarxa de clavegueram aigües procedents de procés, d'ús d'aparells sanitaris, aigües de refrigeració o d'aigualeig de les instal·lacions.«Necessitem implicar a les empreses de la ciutat en la conservació de Castelló, aquestes pràctiques haurien d'estar ja desterrades a la nostra ciutat. Confiem que sols amb l'advertència siga suficient i no ens calguen expedients sancionadors. El tractament oportú dels residus hauria de ser ja preocupació de totes les activitats econòmiques», explica el regidor de Transició Ecològica de Castelló.Els expedients incoats requereixen el cessament de qualsevol activitat que implique un abocament no permés a la xarxa d'aigües pluvials, així com la realització de les modificacions necessàries en la xarxa interior de sanejament en la seua activitat a fi de dirigir els abocaments a la xarxa de clavegueram corresponent, prèvia sol·licitud de les oportunes llicències o autoritzacions urbanístiques o instruments ambientals. Se'ls adverteix que si prossegueixen les activitats irregulars es podrien incoar els corresponents procediments sancionadors i adoptar les mesures cautelars que siguen necessàries, que poden portar aparellada la suspensió de l'activitat de l'empresa i el tancament de les instal·lacions.
Destacats