Almassora crea una borsa d’ocupació d’infermeria per a la Residència de la Tercera Edat

Almassora crea una borsa d’ocupació d’infermeria per a la Residència de la Tercera Edat
25/02/2021 -

La Residència Municipal de la Tercera Edat d’Almassora ja ha posat en marxa les bases per a la creació d’una borsa d’ocupació destinada a personal d’infermeria interessat a treballar en el centre. Les persones candidates podran accedir al lloc en el geriàtric mitjançant un concurs de mèrits que aconsegueix un màxim de 68 punts. Aquesta xifra es divideix en 40 punts per l’experiència laboral i 28 per la formació especialitzada, aptituds que valorarà un tribunal creat per a l’ocasió amb cinc treballadors del centre.

D’aquesta manera, les persones aspirants tenen moltes possibilitats de sumar punts mitjançant la seua experiència laboral. El jurat tindrà en compte de major valor a menor la pràctica laboral en: la pròpia Residència Municipal d’Almassora, en una altra residència de persones majors o dependents de la mateixa categoria, en algun centre sanitari, en una residència o centre de la tercera edat de diferent categoria o també per treballar en un centre no sanitari amb categoria d’infermera.

D’altra banda, la formació especialitzada aconsegueix un màxim de 28 punts pels següents motius: estar en possessió de diferents titulacions de les necessàries per al lloc, per seminaris o jornades relacionades amb la infermeria en aquests centres, per coneixement del valencià mitjançant diploma oficial, per altres activitats divulgatives amb acreditació justificativa i per comptar amb el carnet de manipulador d’aliments.

Tots els aspirants a aquesta borsa d’ocupació d’infermeria oferida per la Residència hauran de complir els següents requisits: tindre 16 anys o més sense excedir l’edat de jubilació, posseir una titulació universitària d’infermeria o titulacions equivalents, no patir malalties que impedisquen complir amb les funcions del lloc laboral, no tindre en el seu historial cap inhabilitació per a l’exercici de la funció pública i comptar amb la nacionalitat espanyola, per a les persones estrangeres comunitàries i no comunitàries se seguirà la Llei 7/2007.

Cal destacar que la presentació de la instància de sol·licitud per a formar part de la bossa haurà d’enviar-se al president del Consell d’Administració de la Residència Municipal a través del correu electrònic ocupacioresidencia@almassora.es. La instància ha d’anar acompanyada de còpia del Document Nacional d’Identitat, còpia del títol universitari d’infermeria, autoavaluació de la persona aspirant i la declaració jurada.

Finalment, una vegada finalitzat el període de presentació d’instàncies, el centre dictarà la resolució i aprovarà la llista provisional de persones admeses o excloses, al costat de la valoració provisional dels casos acceptats. Totes les resolucions del procés es publicaran en el tauler d’anuncis de la Residència així com en la pàgina web municipal www.almassora.es. A continuació, les sol·licituds seran valorades pel tribunal que elevarà el llistat definitiu d’admesos que formaran part de la bossa de personal d’infermeria.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari