Almassora injectarà ajudes de 649.000 euros a 260 negocis afectats per COVID

Almassora injectarà ajudes de 649.000 euros a 260 negocis afectats per COVID
12/02/2021 -

L’Ajuntament d’Almassora ja ha completat les bases que permetran accedir a ajudes públiques a 260 negocis que exerceixen la seua activitat en la localitat i que han pogut veure’s afectats per la pandèmia de coronavirus. L’equip de govern ha determinat no demanar les factures durant el procés de sol·licitud per a agilitar l’accés als primers 649.487 euros disponibles per les despeses compreses entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

La supervisió d’Intervenció, l’aprovació de les bases i la publicació en el Butlletí Oficial de la Província permetran iniciar el registre de sol·licituds l’última setmana d’aquest mes. El formulari preparat pel departament d’Informàtica accelerarà el procediment, de manera que els sol·licitants acrediten les despeses subvencionables, relacionats amb l’activitat, per import mínim de 2.000 euros mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat adjunta a la sol·licitud de la subvenció.

“D’aquí ve que serà simultània la justificació i aprovació de la mateixa pel que es procedirà a l’abonament de la totalitat de l’ajuda concedida”, assenyala el text. No obstant això, l’administració i el control financer podran realitzar les actuacions comprovatòries pertinents per a verificar la seua exactitud. Obtindran fins a 2.000 euros per autònom/microempresa i 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

D’igual forma, l’Ajuntament d’Almassora eximeix als sol·licitants d’aquestes ajudes d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social atés que aquesta línia de suport es concedeix “en atenció a la situació de greu crisi econòmic-social que està afectant singularment els autònoms i microempreses”. En aquest sentit, les bases destaquen “que aquesta norma es fonamenta en raons d’interés públic derivades de la necessitat d’adoptar mesures de suport que permeten reforçar els sectors al qual van dirigides, greument afectats en la seua economia, per la situació d’extraordinària i urgent necessitat que van justificar la seua aprovació”.

D’altra banda, les bases estableixen que, si després de la concessió de les presents ajudes quedara excedent dels recursos descrits sense utilitzar, el consistori els dedicarà a complementar proporcionalment les ajudes concedides sense necessitat de nova convocatòria. En aquest cas reobrirà un nou termini extraordinari de 15 dies naturals per a aquells sol·licitants que vulguen presentar una declaració amb majors despeses subvencionables dels indicats en la sol·licitud inicial.

A més, el text assenyala que podran acollir-se a les ajudes els qui exercisquen l’activitat a Almassora. En cas de no disposar d’un local vinculat a l’activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal a 31 de desembre de 2020. Poden acollir-se a aquesta ajuda persones físiques o jurídiques sempre que desenvolupen el seu treball mitjançant una persona autònoma o microempresa amb un màxim de 10 treballadors i estiguen donades d’alta en alguna de les activitats dels sectors identificats.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari