Borriana licita la gestió de l’Escola Infantil Príncep Felip

Borriana licita la gestió de l’Escola Infantil Príncep Felip
12/04/2021 -

El regidor delegat d’Educació i de l’Escola Infantil Municipal Príncep Felip, J. Ramon Monferrer, ha firmat l’expedient per a la contractació de la gestió del servei de l’Escola Infantil de titularitat municipal de l’Ajuntament de Borriana, amb la qual cosa, a partir del dimarts 13 d’abril, comencen a córrer els terminis per a la licitació de la gestió del centre. El regidor d’Educació ha indicat que s’han aprovat el plec amb les clàusules tècniques i les administratives de la concessió que determinen les normes de gestió i funcionament de l’explotació d’aquest servei públic municipal destinat a la impartició del Primer Cicle educatiu d’Educació Infantil, de 0 a 3 anys.

El pressupost base de licitació per al funcionament del centre educatiu i prestació del servei d’escola infantil ascendeix a 5.000 euros anuals i la duració del contracte de concessió s’estableix en 2 cursos escolars, prorrogables per dos cursos escolars més.

La forma d’adjudicació del contracte serà per procediment obert i tramitació ordinària. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, l’Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés a través del mateix perfil del contractant de l’Ajuntament de Borriana https://www.burriana.es o directament en la Plataforma de Contractació de l’Estat https://contrataciondelestado.es/.

En el plec es fixa el quadre de tarifes màximes a percebre pel concessionari: de 460 € mensuals per a l’alumnat de 0 a 1 any, de 350 euros per al d’1 a 2 anys i de 280 euros per al de 2 a 3 anys.

El regidor d’Educació ha valorat la importància de la licitació de la gestió i funcionament de l’explotació del servei públic municipal de l’Escola Infantil Príncep Felip, per a “aconseguir un servei de qualitat que facilite la conciliació de la vida familiar i laboral i l’avanç en la compensació de desigualtats socials, i potenciar el desenvolupament global en l’educació dels xiquets de 0 a 3 anys”.

Per aquests motius, ha assegurat, és necessari “comptar amb equips de professionals qualificats i compromesos en el desenvolupament de projectes educatius que facen prevaldre el respecte al desenvolupament de les xiquetes i xiquets com a base per a l’elaboració i desenvolupament d’un pla pedagògic, que coneguen en profunditat les característiques d’aquestes edats amb la selecció de les activitats i rutines apropiades en cada etapa”.

Així mateix, a més de proporcionar l’atenció adequada, l’escola infantil municipal ha d’oferir propostes “basades en el currículum que exigeix la legislació vigent i donar resposta a tot l’alumnat i a les seues famílies, tot prestant especial atenció a xiquetes i xiquets procedents de famílies desfavorides o amb diversitat funcional, amb la finalitat d’exercir un efecte compensador”.

L’Escola Infantil té una capacitat màxima prevista de 91 places i un total de 6 aules d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes amb una unitat per a escolars de 0 a 2 anys amb 8 llocs escolars, 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys amb 13 llocs escolars, 2 unitats més per a escolars d’1 a 3 anys amb 15 llocs escolars cadascuna i, finalment, 2 unitats per a escolars de 2 a 3 anys amb 20 llocs escolars cadascuna.

Prestació de serveis

El contracte no es divideix en lots, per no ser compatible amb la naturalesa integral del servei d’atenció educativa que es presta per a evitar la debilitació en l’eficàcia i eficiència del servei, que ha d’oferir una atenció integral als xiquets de 0 a 3 anys, assegurant-se d’aquesta manera el desenvolupament intel·lectual, afectiu, social i moral.

Seran objecte de la concessió la gestió de tres tipus de serveis, el principal d’escola infantil s’ofereix juntament amb els serveis complementaris que li són propis. Consisteix en l’estada de xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, durant l’horari establert, així com l’atenció educativa apropiada als xiquets i xiquetes d’aquesta edat, d’acord amb la normativa aplicable i amb les determinacions especificades donen el plec.

Els serveis complementaris també en la gestió de prestació obligatòria per l’adjudicatari i d’ús opcional per a les famílies són els relatius a menjador i el d’ampliació de jornada d’aula matinal i d’aula de vesprada, per a l’estada en el centre abans de l’horari marc d’ensenyament del matí i posterior a l’horari marc de la vesprada, respectivament.

A més es preveu igualment serveis fora del calendari escolar, concretament el de període vacacional escolar de Nadal, Pasqua i dies no lectius, i l’Escola d’Estiu des del dia 1 al 31 de juliol.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari