Borriana posa en marxa el II Pla d'Igualtat del personal municipal

Borriana posa en marxa el II Pla d'Igualtat del personal municipal
07/03/2022 -

L’Ajuntament de Borriana aposta des de fa temps per l’adopció de mesures que repercutisquen en benefici de la igualtat real entre dones i homes. De fet, ja ha posat en marxa el II Pla d’Igualtat del personal que treballa en l’administració local, que va ser aprovat en l’última sessió plenària de dijous passat.

Segons ha explicat la regidora d’Igualtat, Maria Romero, es tracta, després de realitzar un diagnòstic de la situació, “d’un instrument per a integrar la igualtat en la gestió del personal municipal que, a més, a través d’un total de 20 mesures, pretén incloure la perspectiva de gènere i la igualtat com a eix transversal en el treball municipal i en l’atenció a la ciutadania”.

Entre el conjunt de mesures, Romero ha destacat la creació del permís menstrual per a les dones que acrediten necessitar-lo, la creació d’una bústia de llenguatge inclusiu, tant física com electrònica, perquè la ciutadania i el personal municipal puguen usar-la si detecten qualsevol millora necessària, i la creació conjuntament amb la plantilla municipal d’un pla de formació a quatre anys.

A més, ha destacat les mesures proposades per a la comunicació del Pla entre el personal, així com el seguiment que serà més exhaustiu per a garantir que siga un pla eminentment pràctic, que puga anar adaptant-se en el transcurs dels anys i segons l’aplicació efectiva.

Amb aquest document, ha manifestat la responsable municipal d’Igualtat, l’Ajuntament, com a administració pública i entitat que té al seu càrrec personal, “compleix el mandat legal de respectar i fer complir la igualtat entre dones i homes que emana de la legislació estatal i autonòmica vigent”.

El II Pla d’Igualtat del personal de l’Ajuntament es va aprovar en el plenari municipal després d’haver sigut aprovat per la Mesa de Negociació i per la comissió del Pla d’Igualtat creada a l’efecte de la seua renovació.

El document proposat que es va traslladar al plenari, ha assegurat Maria Romero, és “fruit d’un any de treball constant en què s’han mantingut un total de 14 reunions sobre el tema que només s’han vist interrompudes pels canvis de personal que desgraciadament ha patit la Unitat d’Igualtat, tema que cada vegada estem més pròximes a solucionar”.

Amb el Pla aprovat, ha indicat, s’ha arribat a elaborar nombrosa documentació, com l’informe d’avaluació de l’anterior Pla, una extensa diagnosi quantitativa i qualitativa, un nou protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual o un pla d’acció amb fitxes per accions desenvolupades i cronograma i, finalment, el document complet que suposa el nou Pla d’Igualtat.

La regidora d’Igualtat ha volgut agrair la implicació i el treball tenaç, “molt especialment”, de la Unitat d’Igualtat actual així com de les seues predecessores, del departament de Recursos Humans, de la comissió d’igualtat, conformada per treballadores de la casa de diferents departaments, i dels i les representants sindicals.

En aquest sentit, ha precisat que el personal que ha participat “són persones que de forma voluntària s’han unit a un procés per a la millora col·lectiva que els ha suposat més càrrega mental i laboral a les seues funcions i ocupacions habituals, però que ho han fet de bon grat entenent que la igualtat de segur que farà que l’ambient laboral del nostre Ajuntament siga millor per a totes i tots”.

Finalment, ha recordat que a pesar que la igualtat és un dret arreplegat per la Constitució, així com en nombrosa normativa internacional, europea, espanyola i autonòmica, és el Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de l’Estat Bàsic de l’Empleat/dóna pública, el que arreplega definitivament l’obligatorietat en l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat a les administracions públiques.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari