Borriana suspén activitats municipals i serveis per a afavorir la contenció del contagi de la COVID-19

L’Ajuntament ha resolt mitjançant un decret d’alcaldia suspendre les activitats esportives i culturals que es realitzen en les instal·lacions municipals

Borriana suspén activitats municipals i serveis per a afavorir la contenció del contagi de la COVID-19
12/03/2020 -

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha informat de l’adopció de les primeres actuacions i mesures preventives, davant la situació per la crisi del coronavirus en el municipi, en el marc del Pla de Contingència Municipal per a prevenir les conseqüències d’aquesta epidèmia, seguint les recomanacions i instruccions de la Generalitat Valenciana.

Safont ha recordat que la competència per a establir els criteris de suspensió o anul·lació d’activitats correspon a les autoritats sanitàries amb les quals l’Ajuntament està en permanent coordinació i contacte. Així mateix, ha subratllat que des de la responsabilitat pública municipal, estan “obligats a minimitzar el risc de les aglomeracions humanes o desplaçaments massius”.
Sobre aquesta base, l’Ajuntament ha resolt mitjançant un decret d’alcaldia suspendre les activitats esportives i culturals que es realitzen en les instal·lacions esportives municipals, Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana, Casa de la Cultura, Casal Jove, Local d’Assaig de la banda de música i, en general, qualsevol activitat d’aquesta índole que es desenvolupe en un centre de titularitat municipal, procedint-se al tancament de les citades instal·lacions, amb excepció dels llocs habilitats per a l’atenció administrativa a usuaris.

Tampoc es farà cap activitat municipal que implique la participació de grups nombrosos de persones tenint en compte la transmissibilitat del patogen, i com a mesures de contenció del coronavirus adoptades en el municipi per a limitar la propagació i contagi per la COVID-19.

De fet, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, valorada la situació actual i tenint en compte que es confirma el risc de propagació del coronavirus, ha avançat avui un grau més en l’adopció de mesures preventives dirigides a frenar o pal·liar el risc de contagi o transmissió. En conseqüència, ha resolt establir la mesura especial de caràcter preventiu de suspendre l’activitat, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, relativa a centres d’oci especialitzats d’atenció a majors (CEAM), clubs socials de jubilats, llars del pensionista o similars tots ells de qualsevol titularitat, l’objectiu de la qual siga cultural o d’oci.

Aquesta mesura es mantindrà pel termini de quinze dies, sense perjudici que puguen ser objecte de pròrrogues o modificacions successives.

Quant a les activitats d’altres entitats, l’alcaldessa ha insistit que el Consistori no té cap competència per a decidir sobre la seua suspensió. No obstant això, sí que ha informat als possibles organitzadors sobre “la situació actual i sobre les possibles conseqüències” i els ha traslladat les recomanacions. En aquest sentit, ha apel·lat a la responsabilitat de cada persona perquè valoren “la conveniència o no de celebrar certes activitats que congreguen moltes persones”.

En opinió de l’alcaldessa, “s’haurien de suspendre les activitats que no siguen imprescindibles, no per la gravetat de la malaltia, sinó per la capacitat de contagi que té el virus i per la capacitat del sistema de salut de fer front a un pic elevat de contagis”.

El protocol municipal per la crisi de la COVID-19 inclou també l’enviament d’una circular a tots els departaments municipals, així com a les entitats o associacions que ocupen espais municipals, amb les recomanacions de la Conselleria per a prevenir el contagi.

L’alcaldessa ha assegurat que les actuacions previstes en el municipi per a la contenció de l’epidèmia, s’estan adoptant en estreta coordinació amb les definides per les autoritats competents en Salut Pública, OMS, Ministeri i Conselleria de Sanitat, que són els qui lideren l’estratègia general.

Respecte a nova data per a la celebració de les Falles en el municipi, ha assenyalat que està “subjecta a l’evolució dels esdeveniments i l’opinió dels agents implicats”. En relació amb els centres educatius ha assenyalat que són competència de la Generalitat i és la Conselleria d’Educació qui ha de donar les instruccions sobre el seu funcionament.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari