Una nova sentència judicial avala l'actuació de l'Ajuntament de Borriana en el PAI Sant Gregori

Una nova sentència judicial avala l'actuació de l'Ajuntament de Borriana en el PAI Sant Gregori
04/01/2023 -

La justícia ha tornat a donar suport a les actuacions de l’Ajuntament de Borriana en el projecte urbanístic de Sant Gregori. Amb aquesta ja són més d’una desena de sentències favorables que acumula el consistori en aquest particular viacrucis judicial a què està sotmés en el desenvolupament del PAI, els veredictes del qual no fan més que avalar i donar suport a les actuacions del consistori.

Aquesta última resolució fa referència a una sentència de data 21 de desembre del jutjat contenciós-administratiu número 1 de Castelló que desestima els recursos de reposició interposats per diferents propietaris contra el decret d’Alcaldia sobre el gir al cobrament de la quota d’urbanització núm. 3, que resol amb la consegüent declaració de conformitat a dret de la resolució administrativa impugnada.

Segons han valorat des del govern municipal, aquesta nova sentència “és la primera que tracta directament sobre les obres en si mateixes”, atés que les anteriors eren relatives a tràmits administratius, projectes, etc., la qual cosa, a judici seu, “legitima el procediment que s’està seguint per al gir de les quotes” i, a més, “ratifica el que ja diuen diferents jutjats sobre la validesa de l’assistència tècnica proposada per la urbanitzadora, tal com es va decidir al juny de 2006”.

Per a l’executiu local aquesta nova sentència judicial reprodueix un dels arguments del’Ajuntament en relació a les discrepàncies de l’enginyer municipal i, en aquest sentit, “legitima els informes externs reiterant el que deien sentències anteriors, i reafirma que l’important dels informes és que són correctes i legals, independentment de qui els redacta”.

A més, expressament, la resolució també reitera que les argumentacions de l’Agència Valenciana Antifrau “no resulten rellevants”. Així mateix, han assegurat, “desmunta una de les consignes malintencionades esgrimides per l’oposició contra els informes externs”, en referència a sentències del Suprem utilitzades en relació al fet que els procediments administratius sancionadors siguen tramitats per funcionaris públics, perquè la sentència expressa que aquestes “tracten sobre assumptes diferents, concretament sobre la necessitat que els procediments administratius sancionadors siguen tramitats per funcionaris públics”.

De la mateixa manera, la sentència manifesta que les observacions efectuades en l’informe de l’enginyer de camins municipal, i adoptades per la part recurrent, “no justifiquen en cap cas la no aprovació de la referida Quota d’Urbanització”. També exposa que els informes de l’enginyer municipal “només han de centrar-se en si les obres estan executades i el percentatge d’execució, sense més valoracions”.

Pel que fa a si el criteri jurídic finalment adoptat per l’Ajuntament, basat en informes jurídics externs, s’ajustava o no a la legalitat, la sentència afirma que “… la veritat és que no s’aprecia que la solució finalment adoptada per l’Ajuntament incórrega en les infraccions de fons o de manera que denuncia la part recurrent. Tampoc la part actora ha citat cap precepte que proscriga la possibilitat de sol·licitar informe jurídic extern a la corporació municipal”.

D’altra banda, contínua la sentència judicial, “…no és cert que tots els informes dels funcionaris consideren la resolució com l’única opció ajustada a la llei, així s’assenyala en l’informe de data 29 de setembre de 2017 de la cap de la Secció II i la secretària general de l’Ajuntament de Borriana el caràcter potestatiu de l’administració per a exercitar o no la resolució del contracte”.

La resolució del jutge conclou que la part demandant “…no ha acreditat prou la concurrència de les causes de nul·litat al·legades respecte de l’acte administratiu objecte de recurs contenciós administratiu, per la qual cosa la sentència ha de ser desestimatòria”.

L’executiu municipal de Borriana ha mostrat la seua “satisfacció” per aquest nou dictamen judicial favorable sobre el PAI, “suposa ja més de deu sentències favorables per part de diferents jutjats en contraposició a cap sentència en contra, i novament es dona suport jurídicament, es legitima i es ratifiquen les decisions i actuacions adoptades pel consistori en el projecte urbanístic”.

Sentències judicials que suposen que molts propietaris “a més dels costos judicials, han de pagar recàrrecs per haver seguit les línies marcades malintencionadament per algunes persones amb uns certs interessos que han qüestionat constantment totes les actuacions per a paralitzar el projecte”.

Finalment, l’executiu local ha recordat que fins ara ja hi ha hagut 4 assessories externes diferents els informes de les quals, tots, han constatat i acreditat la marxa de les obres, el procés i el desenvolupament del PAI.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari