Igualtat concerta 1.080 places en centres per a persones amb diversitat funcional i trastorn mental greu de la província de Castelló per a 2020

La Conselleria destina 17,2 millones de euros para garantizar la estabilidad en la prestación de los servicios sociales de la provincia

Guardar

oltra-1
oltra-1
La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha concertat 1.080 places oferides en centres per a persones amb diversitat funcional i trastorn mental greu de la província de Castelló per a l'exercici de 2020.Es tracta d'una nova adjudicació de les places de centres gestionats per entitats d'iniciativa social que des de fa dos anys opten a aquesta nova fórmula de la Conselleria per a la prestació de serveis socials especialitzats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que ja es van prorrogar durant 2019.La modalitat del concert de places que substitueix al model de subvenció té com a objectiu reordenar i regular el sector, garantir el control i l'estabilitat dels centres i de les entitats i, sobretot, assegurar la qualitat en el servei que es presta a les persones i a les seues famílies. A més, garanteix també la transparència, la publicitat i l'eficiència per a l'interés públic.L'import que destina la Conselleria d'Igualtat per a garantir la prestació dels serveis socials en 2020 corresponents a les 1.080 places adjudicades a la província ascendeix a 17.223.537 euros.

Tipologia de places

El concert s'ha establit amb entitats que gestionen tant centres residencials com centres d'atenció diürna destinats a persones amb diversitat funcional i persones amb trastorn mental greu usuàries del sistema públic de serveis socials, per a tota l'anualitat de 2020.D'acord amb la tipologia, de les 1.080 places de la província de Castelló 178 corresponen a serveis de centres ocupacionals per a la integració soci laboral de persones amb diversitat funcional; 355 estan destinades a serveis d'atenció primerenca per a xiquets i xiquetes amb trastorn del desenvolupament o risc de patir-lo; 131 places per a centres de dia i altres 174 en residències destinades a persones amb diversitat funcional intel·lectual, física i orgànica.També es concerten 125 places de Centres de Rehabilitació i Integració Social (CRIS); 20 places de centres de dia per a persones amb trastorn mental greu; i 28 places de Residències-Centres Específics per a Malalts Mentals Crònics (CEEM).Respecte als habitatges tutelats, es concerten 46 places per a persones amb diversitat funcional física o intel·lectual i 23 per a persones amb trastorn mental greu.

Comunitat Valenciana

Per a tota la Comunitat Valenciana la Conselleria d'Igualtat ha concertat per a aquest any 7.919 places amb un pressupost de 113.987.710 euros, la qual cosa suposa un increment de 5,5 milions d'euros respecte al pressupost de la convocatòria de 2019.En concret, l'augment del pressupost es deu al fet que s'ha millorat el finançament que reben les residències que tenen persones usuàries amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% i amb dany cerebral, trastorn d'espectre autista i paràlisi cerebral, que serà de 123 i 134 euros plaça/dia, respectivament.A més, s'ha incrementat també la quantitat assignada als usuaris i les usuàries dels Centres Específics per a Malalts Mentals Crònics (CEEM), de manera que passa d'un import de 113,63 euros en 2019 a 123 euros per a l'any 2020, suposant un increment de 9,37 euros plaça/dia.
Destacats