Albalat: "Les polítiques d'igualtat no sols volen beneficiar a les dones, sinó a la societat en el seu conjunt"

La regidora d’Igualtat d’Onda considera que educar en igualtat permet que les persones desenvolupen totes les seues potencialitats i s’enriqueixen

Albalat: "Les polítiques d'igualtat no sols volen beneficiar a les dones, sinó a la societat en el seu conjunt"

Els ajuntaments són l’administració més pròxima a la ciutadania i, per això, tenen l’oportunitat d’abordar canvis i transformar les conductes dels seus veïns i veïnes. Així ho considera Elena Albalat, primera tinenta d’Alcalde i regidora d’Igualtat d’Onda en l’actual legislatura, que confia que el seu càrrec li permet posar un granet d’arena a aquesta lluita per la igualtat entre homes i dones i l’erradicació de la violència de gènere, una “xacra” que exigeix que tots i totes estiguen units per a aconseguir la seua erradicació.

Per què cal tindre una Regidoria d’Igualtat en els consistoris?

L’Administració Local, Ajuntament d’Onda, és l’administració més pròxima a la ciutadania sent la igualtat i la prevenció de la violència de gènere un dels eixos principals de treball per a l’Ajuntament. Integrar la perspectiva o enfocament de gènere en l’acció pública implica tindre en compte el caràcter estructural de les desigualtats existents entre dones i homes en l’àmbit social, econòmic, polític, cultural, i el procés de socialització diferenciada i jerarquitzada de tots dos que genera una situació i posició desigual en la societat.

Per a l’aplicació d’aquestes directrius, és necessari la presència de la Regidoria d’Igualtat, amb personal tècnic especialitzat en gènere i polítiques d’Igualtat, com és el cas de la Llei 3/2019, 18 de febrer de Serveis Socials inclusius de la Comunitat Valenciana, art 64, que fa referència a les Unitats d’Igualtat.

Des d’aquesta regidoria es promouen totes les accions i activitats per a la promoció i impuls de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, respectant la diversitat i evitant tota forma de discriminació.

A més, m’agradaria afegir que l’Administració Local té un paper fonamental en la prevenció i en l’atenció a les víctimes de la violència de gènere. La proposta de treball continguda en el Pacte d’Estat, i en el Reial decret llei, dona un nou enfocament municipal en el qual la lluita contra la violència de gènere i en l’atenció a les víctimes i als seus fills i filles, el “Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere”. El text assigna a l’Administració Local una nova competència, la d'”Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere”, que s’incorpora com a apartat “o” a un dels punts de l’article 25 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local”.

Com s’ha d’abordar la igualtat entre homes i dones?

A través de les denominades Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats es pretén incidir en l’eliminació de tota forma de discriminació i establir normes i pautes concretes d’actuació que reforcen la posició de les dones en la societat. Pel que el propòsit fonamental d’aquestes Polítiques és la superació d’obstacles, “desigualtats entre dones i homes”, amb la finalitat de convertir la igualtat reconeguda legalment, en una situació real. Aquestes polítiques es transformen en mesures que són posades en marxa des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Onda, amb l’obstinació de pal·liar i resoldre les situacions de desigualtat existents en la societat.

Respecte a això, les Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats no persegueixen com a meta beneficiar exclusivament a les dones sinó a la societat en el seu conjunt, la qual es troba en constant canvi.

Respecte a les polítiques desenvolupades, a més de totes aquelles que es realitzen per a la promoció de la igualtat i prevenció de la violència de gènere que es realitzen al llarg de l’any a través de diverses campanyes com la “Campanya Dona Segura 2019, davant de les agressions sexistes tolerància 0”, també destacaria la implantació del II Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament d’Onda, 2018-2022.

Com ha acollit la ciutadania aquestes campanyes i actuacions?

Des de la regidoria es dissenya un programa divers, per a arribar a tota la població i prestant una especial atenció al públic infantil i juvenil amb la coeducació. Exemple d’això és la campanya “Educant en Igualtat guanyem Totes i Tots”.

La ciutadania cada vegada aquesta més implicada, i les activitats i accions de promoció de la igualtat entre dones i homes i de prevenció de la violència de gènere són ben acollides entre les veïnes i els veïns del municipi d’Onda. Ho veurem dins de la programació de Març 2020, amb tallers que són un èxit dirigits a totes les veïnes del Municipi, com els tallers de defensa personal, impartit per Policies Locals de Municipi d’Onda; i els de digitalització, que tenen com a fi acabar amb la bretxa digital de gènere.

Quin paper juga l’educació de les joves generacions?

L’educació en igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere és de vital importància. Educar en igualtat als i les joves és una font d’enriquiment mutu, i una oportunitat perquè les unes i els altres puguen desenvolupar al màxim totes les seues potencialitats i disposen de la formació necessària per a ser veritablement persones lliures i autònomes. Com deia la nostra campanya, “Educant en Igualtat Guanyem Totes i Tots”

Considera que s’ha avançat en aquest assumpte a Onda?

En el transcurs del temps, s’han pogut observar els avanços legislatius, polítics i socials en la promoció de la igualtat entre dones i home i prevenció de la violència de gènere. I per tant, des del consistori també s’avança en aquesta línia, implantant mesures tant internes com externes de promoció de la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, com les clàusules socials plans d’igualtat d’empreses, el % de contractació laboral, etc.

Des de la regidoria d’Igualtat, s’ofereix atenció personal, assessorament i activitats de tota mena encaminades a garantir la igualtat en diferents esferes de la vida pública i privada a través de tallers, conferències o manifestacions artístiques i de desenvolupament personal. A més, l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere, la col·laboració amb l’Estat Espanyol en el sistema de seguiment integral i estimació del risc de les víctimes amb el qual l’ajuntament col·labora en virtut del Conveni Marc subscrit entre el Ministeri i la Femp, i la important tasca de prevenció d’actituds violentes en la societat, és una de les tasques fonamentals encomanades a aquesta regidoria. El següent pas és la implicació real de totes i tots. I l’erradicació d’aquesta xacra social que és la “Violència de Gènere”.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari