Aguilella: “A Onda no sols som ambiciosos: demostrem que passe el que passe estem ací”

El regidor d’Hisenda i Ocupació d’Onda, Salvador Aguilella, destaca el treball constant d’Onda Logistic i els resultats de les seues inversions, que per a l’edil contribuiran a la recuperació provincial

Aguilella: “A Onda no sols som ambiciosos: demostrem que passe el que passe estem ací”

Encara que el 2020 ha sigut molt difícil a tots els nivells per l’impacte de la pandèmia del coronavirus, a Onda ha sigut l’oportunitat per a accelerar les inversions i impulsar el gran projecte de legislatura: Onda Logistic. Un programa d’atracció d’empreses nacionals i internacionals que per al regidor d’Ocupació, Salvador Aguilella, contribuirà a la recuperació de la província. Ara, amb els pressupostos de 2021 aprovats i en marxa, el també responsable d’Hisenda explica que els programes d’ocupació i la millora dels polígons industrials s’han convertit en metes per a preparar a l’Onda del futur.

Fa uns mesos es va posar en marxa el pla Onda Logistic. Quin és el seu objectiu?

Objectius hi ha diversos. El més important de tots és augmentar la competitivitat de les empreses que estan ja instal·lades i atraure noves inversions per a Onda. Eixe és el gran objectiu que hi ha i per a aconseguir-lo ens hem marcat una sèrie de metes. Tot indica que el pla està donant els seus fruits, ja que l’any 2020 en les àrees industrials d’Onda es van fer inversions d’ampliació o de noves empreses que s’estan instal·lant ací amb un valor de 48,4 milions d’euros d’inversió per part de les empreses. I nosaltres dins d’aquest projecte estem treballant per a la promoció internacional de les seus industrials. Eixa promoció internacional s’està donant perquè ens estem reunint amb empreses i inversors interessats. L’any passat es va fer un treball intens al Regne Unit, a França i altres zones pròximes a Barcelona o Madrid perquè coneguen els avantatges d’invertir a Onda, avantatges del sòl, els serveis que hi ha, la qualitat de vida, indicadors de comunicació… en definitiva perquè vegen els atractius que tenen perquè invertisquen ací.

Un altre objectiu en el qual estem treballant és l’impuls de l’associacionisme empresarial, perquè les àrees industrials tinguen una gestió professional i amb eixe objectiu ens hem marcat crear 5 o 6 grans àrees. La primera gran àrea que ja té una inversió promotora en marxa, li hem donat informació i segurament en els pròxims dos mesos o tres es durà a terme la constitució d’eixa primera entitat per a la modernització d’una àrea industrial a la província de Castelló, que serà la primera i que està ja en l’última fase de construcció.

Tot això que estem parlant ve també amb un pla de millora de modernització de les seus industrials. Com a gran objectiu, invertir la major quantitat de diners possibles per a fer a les nostres àrees industrials més competitives en l’entorn. A la fi del 2019 ja es van invertir 856.000€ sobretot en la millora lluminària i en tema fibra òptica. L’any passat, també es van realitzar inversions per 600.000€ en millores d’asfaltatge, càmeres de circuit tancat amb la Policia Local, visió directa dels carrers dels polígons industrials i una altra sèrie de millores en zones verdes, en recollida de residus, etc.

Per a l’any 2021 tenim prevista una inversió pròxima als 2 milions d’euros (1,9 milions d’euros). També hem sol·licitat subvenció a l’IVACE per a les 11 àrees industrials i unir-la al finançament amb els fons europeus. Tot això està obert. Esperem que no passe com l’any passat, en el qual la inversió va ser de fons propis de l’ajuntament, perquè l’IVACE va traure la convocatòria, però després la va retirar, la va resoldre. Per això la inversió no va ser tan gran com la que teníem prevista, que era d’1,2 milions i al final ens quedem en la meitat. I per això en el pressupost tampoc vam poder fer més. Enguany sí que aqueixa inversió d’1,9 milions està prevista realitzar-la la meitat amb fons propis i l’altra meitat amb fons de l’IVACE. Esperem que no es repetisca, que puguem complir-ho i continuar avançant.

Com funciona?

Dins del projecte d’Onda Logistic tenim la plataforma, que és una eina web que ens serveix com d'”aparador”, com a eina per a la seua promoció. Volíem que fóra un servei al qual la gent poguera entrar i, si algú està interessat a invertir, pot veure les ofertes que hi ha en aquests moments. També permet la possibilitat d’intermediació per a aconseguir terrenys per a poder invertir a Onda. Estem millorant amb tot això. És un conveni que tenim amb la Cambra de Comerç que ens està ajudant tant en la promoció d’aquest portal com en la promoció del sòl.

Després, també dins del projecte, tenim una Oficina municipal d’Acceleració Empresarial formada, principalment, per tècnics, que ens reunim per a intentar accelerar la tramitació de qualsevol qüestió que haja presentat qualsevol empresa o qualsevol inversor. També intentar millorar o solucionar immediatament qualsevol proposta, queixa o necessitat que tinga qualsevol empresa. I tot això secundat amb una visita constant a les empreses: només l’any 2020 realitzem, per part de l’ajuntament, 439 visites presencials, a més de crides i altres. La finalitat d’aquestes visites va ser donar amb ells i tractar qualsevol queixa o qualsevol qüestió de la qual poguera ser rendible o amb el treball directe de les empreses. Tot això amb avantatges fiscals i amb un programa de formació d’ocupació adaptada a les necessitats que tenen les empreses.

Quins avantatges té invertir a Onda?

Hi ha tres principals avantatges fiscals. La primera afecta a tota la població, però a les empreses també, i molt. Es tracta de la rebaixa de l’IBI. Tots els anys estem rebaixant un 5% l’IBI. Així ho vam fer en el 2020, 2021 i ho farem en el 2022, suposant un 15% acumulat. En aquests moments és un impost que suposa un avantatge que té la gent.

D’altra banda, tenim una bonificació del 50% de l’ICIO, que és un impost de construcció municipal que afecta les empreses que invertisquen i construïsquen en polígons industrials d’Onda. Perquè et faces una idea, l’any passat vam realitzar adjudicacions pel valor de 540.916 euros. És a dir que, al final, és uns diners que les empreses que vulguen i puguen disposar d’això per a la generació de riquesa i que, al final, serveixen per a l’ajuntament. I després també tenim un altre tipus de bonificacions com el 50% de l’IAE, que afecta les empreses que utilitzen confederació, a les empreses que creen ocupació, etc.

D’altra banda, quant a la formació, tenim un programa d’inserció laboral on tenim tècnics que atenen les persones que estan buscant un lloc de treball o perquè estan buscant una millora de l’ocupació que tenen. A més, atenem les necessitats de les empreses. Fem, per tant, una intermediació entre les persones que busquen treball amb les empreses i els requisits que busquen. Ens posem en contacte per a intentar facilitar l’acord i potenciar el treball de qualitat. Dins d’això, perquè les persones troben els perfils que estan buscant, realitzem formació a la carta, veient les necessitats que tenen les empreses. Veiem que hi ha persones que tenen, quasi totes, qualitats que, amb una xicoteta formació que oferim de manera gratuïta, es completen.

Com organitzeu la promoció internacional?

La promoció internacional de les nostres àrees industrials logístiques l’estan fent de la mà de la Cambra de Comerç. Ací és on tenen el coneixement de com es mouen els mercats i on hi ha possibles nínxols d’inversors. A través d’ací hem decidit centralitzar, encara que quan comencem un ja no ho abandonem. Es tracta d’intensificar el treball en un mercat diferent. Fa dos anys es va acordar que a la fi de 2019-finals del 20 anàvem a fer aquest treball al Regne Unit per les possibles oportunitats que anaven a aparéixer pel tema del Brexit. Per si alguna empresa s’anava a moure perquè tenia pensat buscar un altre territori d’Europa. A la fi de l’any passat la Cambra de Comerç ens va plantejar que França era un bon lloc per a reintensificar eixe treball. Al final tractem de buscar cada any un mercat internacional on centrar l’objectiu de donar a conéixer i buscar possibles inversors.

Quin tipus d’empreses han invertit?

Sobretot es dediquen al tema logístic. Hi ha hagut alguna ampliació d’alguna empresa ja situada a Onda o situada a la província de Castelló que ha triat Onda per a vindre, del sector ceràmic.

Aquest pla contribuirà a accelerar la recuperació de la província?

No sé dir-te amb seguretat, però sí que crec que ajudarà. Tot el moviment que s’està produint a Onda beneficiarà a molts municipis i a una gran part de la província. Les xifres són importants, malgrat la incertesa que hi ha. En aquesta mena de situació és complicat arriscar-se a fer inversions a llarg termini. Ara encara, però fa uns mesos, en 2020, no convenia arriscar-se. Malgrat això, les xifres d’inversions estan en la línia del normal d’Onda. Estem parlant d’inversions de 6-7-8 anys. És una quantitat d’inversió molt extraordinària. Totes eixes inversions de les empreses vénen associades a llocs de treball on treballa gent de gran part de la província. No sé si això és suficient per a tota la província, supose que no, però estic convençut que sí que ajudarà.

Onda és protagonista en inversions. Creus que falta algun tipus d’ajuda d’altres administracions?, quin creus que és el problema?

No ho sé. És cert que el volum d’inversions que s’està donant a Onda no l’observe en altres llocs. Nosaltres des de fa dos anys decidim posicionar-nos i això és el que volíem. Eixe contacte directe amb les empreses és fonamental perquè els empresaris vegen que estem al seu costat i per a fer-los sentir que tindran una administració amiga. Crec que és importantíssim. He tingut l’oportunitat durant mesos de parlar amb molta gent, presencialment o per telèfon, i és una cosa que ho agraeixen. Diuen que és una cosa que no passa en altres llocs. Altres empreses diuen que, al principi, tenien dubtes d’anar a Onda, però ara s’adonen que han encertat. En altres llocs, no ho he vist. Per exemple, amb el que he comentat de les ajudes de l’IVACE que l’any passat finalment no es van atorgar.

Per exemple, tots els ajuntaments presentem ajudes a l’IVACE i la proposta d’Onda d’ara ha sigut la més ambiciosa. De 35 municipis, s’han sol·licitat crec que 47 ajudes, perquè nosaltres hem demanat 12 i a més continuem posant diners, igual que l’any passat vam fer perquè véiem que hi havia coses necessàries que havíem d’abordar i si no anàvem a tindre aqueixes ajudes havíem de posar-ho només per part nostra. I l’any passat, tots simplement es van retirar. Llavors jo diria que no sols és que som dels més ambiciosos o els que d’alguna forma dediquem més recursos, sinó que després vam demostrar que som l’administració que passe el que passe anem continuar estant com hem estat ja.

Una de les novetats d’aquest 2021 és la creació d’Onda Emprén. En què consisteix?

Onda Emprén és una iniciativa amb la qual ajudem als qui estan començant amb el seu negoci, amb la qual els ajudem a constituir la seua empresa i fins i tot els ajudem a realitzar els tràmits de la constitució. És una oficina que tenim a l’ajuntament en la qual reben assessorament tècnic perquè tinguen tota l’ajuda necessària i emprenguen amb èxit. L’obrim al gener i de moment tenim ja propostes i consultes, sempre hi ha gent demanant ajuda.

Ja al novembre presentareu els pressupostos de 2021, amb 31,4 milions d’euros. Enguany ha disminuït el pressupost global, però ha augmentat la inversió. Com s’arriba a això?

Quant a les inversions, cal diferenciar dues qüestions: unes són finançades per l’ajuntament i altres són finançades per altres administracions perquè són gestionades al 100% per elles, com seria el Pla Edificant. L’Edificant distorsiona una mica les inversions d’enguany, per exemple. En el cas de les inversions pròpies, a l’ajuntament hem augmentat de 4 a 6 milions d’euros la partida, però també és cert que han disminuït els comptes globals perquè el Pla Edificant enguany ha disminuït, per això dic que es distorsiona.

I clar, aquesta disminució del pressupost es deu també a les rebaixes fiscals. Hem perdut entre un milió i mig i dos milions d’euros del pressupost. Per a aconseguir-ho, hem treballat intentant retallar despeses en tot el que hem pogut, intentem que Serveis Socials i tots els convenis amb associacions augmenten i el secret està en el capítol 2 del pressupost, que és que aquesta administració funcione de la millor forma possible i perdent el menys possible. Això porta molta faena que no es veu.

La pandèmia ajudarà a gestionar millor els pressupostos del futur?

Hi ha moltes coses que ara no es fan i que quan s’acabe tot això s’hauran de fer. Però el que no es pot fer ara, nosaltres ho utilitzem per a invertir-ho en el municipi i fer-lo millor. Hem hagut de reorganitzar moltíssims contractes, però hi ha molts projectes que tornaran perquè són necessaris.

En matèria d’ocupació, quines iniciatives es duran a terme enguany?

A Onda Inserida, el programa d’inserció laboral, hem duplicat la partida perquè hem duplicat el nombre de tècnics que treballen. Enguany destinarem 900.000 euros a tot un conjunt d’accions. D’una banda, a Onda Inserta destinarem 350.000 euros. Oferirem ajudes a la contractació d’onders que estiguen en algun grup amb especial dificultat per a trobar treball, com a persones majors de 50 anys, que mai han treballat, gent en risc d’exclusió social que estan molt de temps en l’atur o amb diversitat funcional. Les empreses que els contracten poden rebre una ajuda per part de l’ajuntament, amb 150.000 euros per a això.

Tenim, d’altra banda, un mínim de 100.000 euros per a tots els programes de formació a la carta. Per exemple, escoltem les necessitats de les empreses i oferim el curs de carnet de carretoner, d’eines digitals, d’idiomes… tenim una programació, però podem ampliar-la per a cobrir les necessitats que ens estan demandant les empreses i que aquestes persones aconseguisquen treball al mateix temps en elles.

A més, destinarem 150.000 euros a un programa d’ocupació municipal per a persones en risc d’exclusió social per a treballar dos o tres mesos a l’ajuntament, al costat d’un altre programa propi de beques i convenis amb la FUE per a joves onders que hagen finalitzat el seu grau en l’UJI i puguen tindre la seua primera oportunitat laboral a l’ajuntament. També, 40 beques perquè estudiants puguen aconseguir les seues pràctiques curriculars i extracurriculars, 10 beques per a persones amb discapacitat i altres 10 per a persones víctimes de violència de gènere. I com no, programes de col·laboració amb la Generalitat, per la qual cosa tenim un moviment bastant important en matèria d’ocupació. De fet, el col·legi Montblanc l’hem adaptat i durant tot el dia està ple de gent formant-se.

Hi ha un pla B per als projectes tenint en compte la COVID?

Com et deia, l’any passat ens va anar bé, encara que no tinguérem ajuda d’altres administracions que esperàvem. Per exemple, traiem una línia d’ajudes per a autònoms i per a això renunciem a arreglar un carrer. El que vam fer va ser seguir avant amb el més prioritari i deixar per a més endavant altres coses, com aquest exemple que et comente. En aquest moment, si les administracions podem optar a alguna cosa és a invertir per un futur en el qual tinguem avantatges competitius per a les empreses i fiscals per als veïns. Després, quan ja podem, seguirem amb el que queda pendent, però el que és clar és que seguirem avant amb el que és important per a tota Onda.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari