El deute de la Comunitat Valenciana es redueix en 280 milions en el primer trimestre de 2020

El deute de la Comunitat Valenciana es redueix en 280 milions en el primer trimestre de 2020
12/06/2020 -

El deute de la Comunitat Valenciana s’ha reduït a 280 milions en el primer trimestre de l’any respecte a l’últim trimestre de l’any anterior, segons es desprén de les dades sobre l’evolució de l’endeutament de les comunitats autònomes fets públics pel Banc d’Espanya a través del seu web.

Ateses aquestes xifres, a 31 de març de 2020 el deute de la Comunitat Valenciana se situa en 48.158 milions enfront dels 48.438 milions registrats al tancament de l’exercici de 2019.

Les raons d’aquesta baixada del deute en el primer trimestre obeeixen al fet que el FLA es va instrumentar a l’abril i per això no s’ha arribat a computar en el deute del primer trimestre de l’any. D’aquesta manera, els venciments financers del primer trimestre s’han atés amb bestretes del Tresor en comptes de refinançar-se amb el FLA.

Per a poder disposar de liquiditat, la Generalitat continuarà depenent dels recursos que arriben del FLA, que s’articula en forma de préstecs a retornar amb interessos, i al qual és necessari recórrer mentre no es produïsca una modificació de l’actual sistema de finançament.

Per això, la reducció del deute que reflecteixen les dades del primer trimestre és un fet conjuntural, que es veurà modificat en el segon trimestre quan ja computarà la liquiditat rebuda pel FLA.

En termes Deute/PIB, que relaciona el volum de deute amb el volum del que es produeix anualment en l’economia, el deute de la Comunitat s’ha situat en el 42,2%, la qual cosa suposa una reducció de l’1,1% des de desembre de 2016, quan la ràtio deute/PIB se situava en 43,2%.

Si atenem l’evolució del conjunt de les comunitats autònomes, veiem com la ràtio deute/PIB ha augmentat en 4 dècimes respecte al trimestre anterior, mentre que en la Comunitat Valenciana l’increment ha sigut només d’una dècima.

Baixen les operacions a curt termini

En el primer trimestre de 2020 hi ha hagut una reducció d’operacions a llarg termini per valor de 632 milions (607 milions de la Generalitat i 25 milions d’entitats públiques) i un refinançament al març de mecanismes per import de 650 milions. La diferència ens deixa un increment net en préstecs a llarg termini per valor de 18 milions.

Aquesta xifra es veu compensada per una reducció de les operacions a curt termini de Tresoreria en el mateix trimestre per import de 298 milions, la qual cosa ens porta als 280 milions de baixada del deute.

El tercer major descens del conjunt d’autonomies

Si s’atén l’evolució del conjunt d’Espanya, veiem com respecte al trimestre anterior el deute ha augmentat en 2.789 milions, un 0,95%.

El deute puja en totes les comunitats autònomes, excepte en cinc. Al País Basc descendeix en 449 milions (-4,76%), a Navarra baixa en 286 milions (-8,67%) i en la Comunitat Valenciana en 275 milions (-0,57%), sent aquest el tercer major descens del conjunt d’autonomies en termes absoluts.

El deute també baix a Andalusia en 187 milions (-0,53%) i a Canàries en 124 milions (-1,88%).

Evolució anual

Si atenem l’evolució del deute entre el primer trimestre de 2020 i el mateix període de l’any anterior, veiem que augmenta en 1.238 milions en la Comunitat Valenciana.

Aquesta xifra pràcticament coincideix amb els 1.325 milions reivindicatius per l’infrafinançament que anualment inclou el Consell en els Pressupostos de la Generalitat.

El 32% de l’increment deriva de l’etapa anterior

Una vegada comptabilitzats les dades de deute corresponents a març de 2020 i comparats amb els corresponents a juny de 2015 es comprova com des de 2015 el deute de la Comunitat Valenciana ha crescut en 8.094 milions d’euros. No obstant això, cal destacar que d’aquesta quantitat, el 32% (2.589 milions d’euros) correspon a dèficit de l’etapa anterior o deriva de decisions adoptades pel Consell d’aqueixa etapa.

Entre aquestes actuacions de l’etapa anterior que han comportat un increment del deute en l’etapa del “Govern del Botànic”, cal destacar els 1.468 milions d’euros de deute que van arribar via préstecs del FLA dirigits a cobrir la desviació del dèficit de 2014 i exercicis anteriors.

A més, també deriva de decisions anteriors a juny de 2015 els 200 milions compromesos per a salvar la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana o els 107 milions de deute destinat a atendre el pagament d’obres que van ser realitzades entre 2005 i 2008 i que van ser finançades mitjançant el denominat mètode alemany. És imputable també a decisions de l’anterior govern la meitat de la desviació del dèficit de tot el 2015, any en què es va produir el canvi de legislatura.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari