L'Ajuntament de Vila-real aplica per primera vegada la nova bonificació de l'IBI per a activitats d'especial interés

Guardar

aj vila real
aj vila real
L'Ajuntament de Vila-real aplicarà per primera vegada la nova bonificació de l'Impost de Béns immobles (IBI) que es va incloure en l'ordenança fiscal a la fi de 2019 i que permet bonificar fins al 95% aquest impost a les instal·lacions en les quals es desenvolupen activitats considerades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. La primera instal·lació que s'acollirà a aquesta bonificació és el Club de Tenis de Vila-real, un recinte esportiu dirigit per una entitat sense ànim de lucre i que és l'únic de la ciutat que disposa en una mateixa ubicació de totes les modalitats d'esports de raqueta, tal com ha assenyalat el regidor d'Esports i Salut, Javier Serralvo. Així mateix, s'ha tingut en compte el fet que aquestes instal·lacions del Club de Tenis són utilitzades pel Servei Municipal d'Esports per a completar l'oferta esportiva de la ciutat, a través d'un conveni de col·laboració, "ampliant les activitats que no poden ser cobertes amb les instal·lacions de què disposa l'Ajuntament a fi de fomentar la pràctica de l'esport", segons es recull en la proposta d'Alcaldia."Gràcies a l'acord que mantenim amb el Club de Tenis, els socis del Servei Municipal d'Esports poden disposar d'instal·lacions per a la pràctica d'aquest esport ja que no comptem amb cap recinte municipal d'aquesta modalitat", recorda Serralvo, qui remarca que "com a Ciutat de la Salut i l'Esport, aquesta aliança amb el Club de Tenis ens reforça l'oferta esportiva i ens obri la porta, en un futur, a dur a terme iniciatives de foment de la pràctica de l'esport".Per part seua, l'alcalde de Vila-real, José Benlloch subratlla que el Club de Tenis és gestionat per una associació privada sense ànim de lucre que es regeix per la Llei 2/2011 de 22 de març de l'Esport i de l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana que té com a fi exclusiu el foment i la pràctica de l'activitat esportiva en l'àmbit federat. "És una entitat que en els últims anys ha tingut dificultats per a continuar amb la seua labor i des de l'Ajuntament valorem el servei que presten les seues instal·lacions als socis de l'SME pel que considerem que concorren les circumstàncies per a concedir la bonificació de l'IBI". La proposta ha sigut tractada ja en la comissió informativa i s'aprovarà en Ple.Benlloch ha remarcat que "encara que no és un bon moment per a aquesta mena d'exempcions, per la difícil situació econòmica en què es troba l'Ajuntament, la nostra voluntat és ser sensibles amb aquesta mena de situacions, sempre que les arques municipals puguen suportar-lo i que es tracte d'activitats d'interés per a la ciutat". L'alcalde insisteix que "aquestes bonificacions no seran d'aplicació generalitzada, només en els casos en els quals existisca realment un interés o utilitat municipal, perquè en cas contrari impactaria de manera important en el pressupost". Un pressupost que, tal com recorda el primer edil, "enguany és 800.000 euros inferior al de l'any passat, i que continua estant tenallat per l'herència urbanística del PP en forma de noves resolucions que haurem de pagar en els pròxims mesos".
Destacats