L'Ajuntament de Vinaròs ofereix quatre places de treball

L'Ajuntament de Vinaròs ofereix quatre places de treball
19/04/2021 -

L’Ajuntament de Vinaròs convocarà quatre places laborals per a cobrir diferents tasques municipals. El primer dels processos selectius és per a la plaça d’un tècnic/a d’arxiu en règim jurídic de funcionari de carrera. Les funcions a realitzar seran les d’activitats de proposta, informa, gestió, execució, control, tramitació i impuls, i en general les pròpies de la seua professió relacionades amb les activitats d’arxiu.

La segona convocatòria és per a la selecció com a funcionari de carrera d’un informador/a turístic. En aquest cas, les funcions del lloc de treball són totes aquelles relacionades amb orientar i proporcionar la informació adequada a l’usuari d’un servei turístic, tant als habitants de Vinaròs com als visitants, amb l’objectiu de facilitar-los el viatge i l’estada, així com d’enriquir la seua experiència turística.

El tercer procés selectiu és per a la selecció com a personal laboral fix de dos llocs de conserge amb la modalitat de contracte indefinit. Els llocs que es convoquen corresponen al de conserge de l’auditori i el de conserge del CEIP Manuel Foguet. No obstant això, les persones podran ser traslladades de centre, dependència, col·legi, edifici o instal·lació a un altre/a sense que això supose una modificació de les condicions de treball.

Terminis per a presentar la documentació

Les instàncies de participació en els processos selectius es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Abans, però, s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) les bases de la convocatòria i al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l’extracte de la convocatòria. Des de l’Ajuntament s’informarà degudament dels terminis perquè les persones interessades disposen de temps suficient per a participar en els processos selectius.

Important destacar que no es podran presentar les sol·licituds a través de la Seu Electrònica fins a la corresponent publicació al BOE. En cas de fer-ho es consideraran fora de termini i per tant no formaran part del procés selectiu.

Per més informació es poden adreçar al Departament de Recursos Humans o consultar la pàgina web municipal, dintre de l’apartat Oferta d’Ocupació Pública.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari