Més de 326 milions per a una nova Atenció Primària amb més personal, recursos i tecnologia

En quatre anys la inversió en primària s’incrementarà fins a aconseguir el 25% del pressupost sanitari

Més de 326 milions per a una nova Atenció Primària amb més personal, recursos i tecnologia
28/01/2022 -

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha presentat hui el Marc Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària 2022-2023, que comptarà amb més de 326 milions d’euros per a la seua execució.

“La nova Atenció Primària comptarà amb més finançament per a comptar amb més personal, més infraestructures, més equipament i més tecnologia“, ha assenyalat Ana Barceló. “A més tindrà un nou model assistencial i organitzatiu adaptat als nous temps”, ha afegit.

El document compta amb cinc línies estratègiques: l’Atenció Primària com a eix vertebrador del Sistema de Salut; una atenció centrada en les persones; l’enfortiment de l’Atenció Primària, la potenciació de l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació; i un últim apartat relatiu a docència, investigació i Innovació.

Aquestes cinc línies s’articulen en 23 objectius i 100 accions específiques. El nou marc d’Atenció Primària és una iniciativa desenvolupada de manera coordinada amb el Sistema Nacional de Salut juntament amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes.

El nou marc estratègic d’Atenció Primària cerca consolidar i impulsar aquest nivell assistencial com a eix vertebrador del sistema sanitari. L’objectiu és garantir una atenció pròxima i de qualitat, respondre al repte de l’envelliment poblacional i la cronicitat, així com potenciar les noves tecnologies i la medicina preventiva. Per a aconseguir aquests objectius s’han definit tres grans línies d’actuació: més finançament, un nou model assistencial i un model organitzatiu actualitzat.

Més finançament

La nova Atenció Primària rebrà una injecció econòmica sense precedents per a impulsar el Marc Estratègic: més de 326 milions d’euros per a incrementar els recursos humans i materials entre enguany i el pròxim. Les següents anualitats continuaran destinant-se recursos fins a aconseguir, en 2025, el 25% del pressupost sanitari (segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, la Comunitat Valenciana és la quarta que més percentatge destina a Espanya amb un 15,1%).

En el capítol de recursos humans, la plantilla estructural de Primària s’ampliarà enguany en 1.600 noves places, la qual cosa suposa incrementar en un 13% la dotació actual, amb un finançament previst de 130,7 milions d’euros. “Aquest augment ens conduirà a unes ràtios d’infermeria, medicina i pediatria per davall de les recomanacions existents. D’aquesta manera, es podran garantir unes consultes amb temps suficient per a atendre adequadament els pacients”, en paraules de Barceló.

Respecte als recursos materials, la inversió en tecnologia i infraestructures de 2022 i 2023 aconseguirà els 188 milions d’euros. D’ells, més de 76 es destinaran a la construcció de nous centres de salut; i 8 milions aniran destinats a millores en els sistemes d’informació.

Model assistencial adaptat a les necessitats de cada pacient

La modalitat assistencial de la nova Atenció Primària i Comunitària s’ajustarà a les necessitats del pacient i podrà ser presencial (l’opció prioritària), domiciliària, telefònica o per videoconferència. Per a aquesta última modalitat, la Conselleria de Sanitat ja està desenvolupant una funcionalitat en l’APP +Salut que permeta establir una consulta per videoconferència.

A més, la cartera de serveis, segons ha anunciat Barceló, s’ampliarà i s’unificarà per a dotar a tots els centres de salut de l’equipament necessari per a realitzar ecografies, retinografies, infiltracions i cirurgia menor. També es posaran en marxa derivacions preferents en traumatologia i cardiovascular.

Així mateix, s’homogeneïtzaran els horaris dels punts d’atenció continuada (PAC i PAS) en tota la Comunitat Valenciana.

També es reforçarà la labor d’Infermeria: “Impulsarem la seua activitat assistencial, assignarem població en SIP a infermeria i potenciarem la incorporació d’infermeres especialistes en Atenció Primària”, ha destacat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

Nou sistema organitzatiu orientat a la ciutadania

En el vessant organitzatiu, per a poder gestionar d’una manera més àgil i guanyar en eficiència, els centres d’Atenció Primària tindran tres coordinacions diferenciades: metgessa; d’infermeria i d’administració/admissió.

La nova estructura, per tant, permetrà optimitzar l’atenció clínica, abundarà en la promoció de la salut i millorarà la coordinació entre els diferents nivells assistencials dels departaments.

A més, s’establiran indicadors propis dels equips de primària en els acords de gestió dirigits a millorar aspectes particulars identificats en cada centre.

Una altra de les mesures relacionades amb les millores organitzatives és la posada en marxa de mecanismes per a incentivar l’ocupació dels llocs de difícil cobertura. De fet, ja s’està treballant en un decret relacionat amb aquesta mesura.

A més, es millorarà la coordinació entre els diferents nivells assistencials dels departaments mitjançant comissions mixtes amb l’atenció hospitalària o amb els recursos sociosanitaris.

La reorganització i transformació que planteja el Marc Estratègic també contempla integrar la innovació, la investigació i la docència com a part habitual del treball sanitari per a trobar noves i millors solucions a l’activitat assistencial.

L’objectiu del nou Marc Estratègic consisteix a “dur a terme el gran salt conceptual que suposa que l’Atenció Primària deixe de ser considerada únicament la porta d’accés al sistema sanitari i es convertisca en l’eix central del sistema”, ha assenyalat Ana Barceló.

Per a això, “es dotarà a Atenció Primària dels recursos (de personal, financers, assistencials i organitzatius) necessaris perquè ocupe el lloc central de l’atenció sanitària i la promoció de la salut de les persones”, ha apuntat.

Un eix central de l’assistència tant a nivell intern, en la seua relació amb el nivell hospitalari, la salut pública, o l’atenció de mitjana i llarga estada; com de portes fora de l’organització: atés el perfil sociosanitari o les relacions amb altres institucions per a la promoció de la salut (culturals, esportives, escolars entitats municipals).

“Dotarem a la primària de les eines perquè exercisca aquest lloc central que li correspon”, ha conclòs la consellera de Sanitat.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari