Un ban municipal concretarà les mesures a Borriana per a les Falles 2021

Un ban municipal concretarà les mesures a Borriana per a les Falles 2021
01/10/2021 -

L’Ajuntament de Borriana emetrà dilluns que ve 4 d’octubre un ban d’Alcaldia en què es concreten les mesures d’obligat compliment a seguir durant les Falles 2021 que se celebraran en el municipi del 8 al 12 d’octubre.

Així ho ha anunciat avui l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, després de confirmar que ja s’ha redactat l’edicte tenint en compte les actuals normes sanitàries en vigor com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Tot amb la finalitat que els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics durant les festes “reunisquen les condicions necessàries de seguretat, salubritat i higiene i per a evitar molèsties al públic assistent i a tercers”.

Safont ha destacat que, en tot cas, l’ús de la mascareta en els actes “serà obligatori, fins i tot a l’aire lliure, tant per a les persones participants en els actes com per al públic que puga assistir, excepte per a les persones menors de 6 anys, i haurà de respectar-se el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres”.

En aquesta línia ha explicat que quan els actes siguen de caràcter estàtic es realitzaran en llocs o espais delimitats, “on es puga controlar l’aforament i l’accés, sempre amb la garantia del compliment de totes les mesures establertes i el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres”. En tot moment, ha afirmat, “es prendran les mesures adequades i suficients per a reduir la possibilitat que es produïsquen aglomeracions”.

Per tractar-se de festes de caràcter tradicional i popular, el ban estableix per a la celebració dels actes i activitats l’horari de funcionament, amb caràcter excepcional, per a les nits dels dies 8, 9 i 11 d’octubre de 2021, tant en els casals fallers com en les instal·lacions portàtils, les actuacions musicals, i en els actes d’amenització o ambientació musical.

De manera que no podran començar abans de les 17.30h i acabaran i seran desconnectats els aparells de qualsevol tipus a les 3h, els locals o instal·lacions de reunió hauran d’estar totalment tancats a les 3.30h. A més, el dia 10 d’octubre, tant en els casals fallers com en les instal·lacions portàtils, les actuacions musicals i els actes d’amenització o ambientació musical no podran començar abans de les 17.30h i acabaran i seran desconnectats els aparells de qualsevol tipus a les 2h, els locals o instal·lacions de reunió hauran d’estar totalment tancats a les 2.30h.

Cas de realitzar-se activitats anàlogues a les d’hostaleria i restauració, s’estarà al que es disposa en la normativa sanitària vigent.

Respecte als casals fallers, el ban indica que les seus festeres “hauran d’aplicar les mesures de seguretat relatives a l’ús de la mascareta i el manteniment de la distància de seguretat, i les dirigides a assegurar la correcta ventilació dels locals”.

A més, segons estableix el ban municipal, en els casals fallers per a la reunió o concentració dels festers, familiars i convidats, no oberts a la pública concurrència, poden desenvolupar amb normalitat les activitats habituals amb una ocupació permesa del 100% de l’aforament que tinguen autoritzat sempre que es tracte d’algun acte, i del 75% en cas de funcions anàlogues a les de l’hostaleria.

Carpes falleres

En referència a la celebració d’espectacles o activitats recreatives en les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables (carpes) la corresponent sol·licitud haurà de realitzar-se amb, almenys, l’antelació que estableix la normativa d’aplicació.

Les carpes seran, en tot cas, sense laterals i no podran instal·lar-se, ni qualsevol altre element relacionat, en la via pública quan puga afectar el trànsit rodat, fins a les 14 hores del dia 8 d’octubre de 2021, i hauran de quedar totalment desmuntades el dia 13 d’octubre de 2021. No obstant això, segons el parer del Servei de Bombers, podrà ordenar-se que les carpes queden totalment desmuntades abans de l’acte de la cremà.

Quant a l’horari per a traslladar a la via pública els ninots dels monuments fallers, a l’efecte d’evitar problemes en el trànsit rodat i per motius de seguretat, no s’autoritza fins a les 17 hores del dia 6 d’octubre, encara que aquesta limitació no serà aplicable quan no s’interrompa el trànsit rodat ni el pas per als vianants.

Activitats en via pública

La celebració de menjars, sopars, esmorzars, etc. en via pública, sense instal·lació de carpes, estarà subjecta a la presentació prèvia de declaració responsable segons el model municipal. En tot cas, assumiran la normativa específica d’hostaleria en el moment de la celebració, incloent-hi el nombre de comensals per taula i la distància entre taules. A més, el ban recomana establir grups estables en les taules per a asseure’s sempre les mateixes persones.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari