Protecció de dades

A l’efecte del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, València Extra S.L. informa el CLIENT, que les dades de caràcter personal necessaris a conseqüència de la sol·licitud de compra, transaccions, o contractació de productes o serveis que tinguen lloc per qualsevol mitjà, així com els processos informàtics respecte de dades ja registrades, seran incorporats a un fitxer creat sota la responsabilitat de València Extra S.L., autoritzant aquesta societat per al tractament d’aquestes dades. La recollida i el citat tractament tenen per finalitat el manteniment de la relació contractual establida entre les parts, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats, l’adequació dels mateixos a les preferències i gustos dels usuaris, el disseny dels nostres serveis, l’enviament d’informació tècnica, operativa o comercial sobre productes i serveis oferits per València Extra S.L. actualment i en el futur, a través d’aquesta companyia o de tercers.

El CLIENT podrà exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seues dades conforme al que s’estableix en la instrucció 1/1998 de l’Agència de Protecció de Dades, accedint des de la web de la companyia, dirigint-se per correu postal al responsable del tractament, València Extra S.L., l’adreça del qual és Carrer Gaspar Torrella nº1 Porta 19 46017 València, o bé per correu electrònic a administracion@valenciaextra.com.

La resposta a les qüestions que se li han plantejat i a les dades sol·licitades per a formalitzar la seua relació amb València Extra S.L. és totalment potestativa, no existint obligació per part de València Extra S.L. de sol·licitar al CLIENT el seu consentiment per a la recollida de les dades en referir-se aquests a les parts del contracte o precontracte de la relació negocial i sent necessaris per al manteniment i compliment d’aquest. D’aquesta manera, la negativa del CLIENT a facilitar les dades mínimes de caràcter personal que se li hagen pogut sol·licitar, determinarà la falta de validesa del contracte quan són necessaris per a la finalitat abans esmentada.

Per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de galetes. Les galetes s’utilitzen amb la finalitat d’analitzar l’ús que fan els usuaris del nostre lloc web. Si vosté ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de galetes i per a impedir la instal·lació de galetes en el seu disc dur. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

El CLIENT accepta que València Extra S.L. pot procedir a l’enviament al CLIENT de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals per correu electrònic, fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, per la qual cosa les dades referents als mateixos seran utilitzats per a dur a terme aquestes comunicacions, i això a l’empara del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i a la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. No obstant això, l’informem que podrà revocar el consentiment, en cada comunicat comercial o publicitari que se li faça arribar, i en qualsevol moment, mitjançant notificació a aquesta companyia per correu postal o per correu electrònic a administracion@valenciaextra.com.