Castelló permetrà fraccionar més tributs i ampliar les modalitats de pagament l'any vinent

L’Ajuntament estableix un nou sistema amb venciment especial que s’adapta a les necessitats dels contribuents

Castelló permetrà fraccionar més tributs i ampliar les modalitats de pagament l'any vinent
24/08/2021 -

L’Ajuntament de Castelló establirà un nou sistema de pagaments fraccionats amb venciment especial en 2022, que millora l’actual sistema de pagaments fraccionats a la carta posat en marxa en 2009, en permetre incloure conceptes tributaris periòdics que l’actual no contempla i ampliar les modalitats de pagament. “Establim un nou sistema de pagament fraccionat de tributs que s’adapta als contribuents i a les seues economies. Un sistema amb venciment especial que permet fraccionar més tributs i ampliar les modalitats de pagament”, ha indicat l’alcaldessa, Amparo Marco. “L’Ajuntament s’adapta a les necessitats de cada família i facilitem així als nostres veïns i veïnes el fet de poder fer front a les seues obligacions fiscals”, ha apuntat Marco.

El regidor d’Hisenda, David Donate, per part seua, ha especificat que amb el nou sistema que entrarà en vigor l’any vinent, podran fraccionar-se set tributs, mentre que amb l’actual a la carta només es poden pagar a terminis tres. A més, els contribuents tindran la possibilitat d’abonar els seus impostos en 9, 5 o 4 pagaments, quan enguany han pogut ser en 8, 4 o 2 terminis.

Així, mitjançant el sistema de pagaments amb venciment especial, es podran fraccionar els rebuts dels següents tributs: Impost sobre Béns immobles Urbans (IBI); Impost sobre Béns immobles de Característiques Especials (BICEs); Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM); Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE); Taxa per entrada de Vehicles a través de les voreres (guals); Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del subsol, sòl de la via pública, terrenys d’ús públic i vol en la via pública amb determinats aprofitaments (taules i cadires); i Taxa per prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació (fems).

Amb el sistema de pagaments fraccionats a la carta només es podien fraccionar l’IBI, l’impost sobre vehicles i la taxa de fems. Quant a l’Impost sobre Béns immobles Rústics, no s’inclou en el nou sistema amb venciment especial.

El contribuent podrà incloure en el nou pagament fraccionat tots o alguns dels tributs possibles i decidir entre les següents modalitats: 9 pagaments (de febrer a octubre, inclusivament); 5 pagaments (febrer, abril, juny, agost i octubre); i 4 pagaments (febrer, maig, agost i octubre).

Per a l’any 2022, als contribuents que es troben inclosos en el sistema de pagaments fraccionats a la carta, se’ls aplicarà de manera automàtica el sistema de pagaments fraccionats amb venciment especial en igualtat de condicions que tingueren en l’anterior. D’aquesta manera, als qui hagueren sol·licitat l’abonament en 8 terminis se’ls aplicarà la modalitat de 9; els de 4, la de 5 terminis; i els de 2, la de 4 pagaments (trimestral).

En cas de voler realitzar alguna modificació quant a rebuts o terminis, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament abans de l’1 de novembre de 2021, presentant una instància general de manera presencial, en l’Oficina de Recaptació; o per registre electrònic, a través de sede.castello.es. Es poden realitzar consultes sobre aquest tema en l’Oficina de Recaptació, via telefònica al 964341130 i per correu electrònic, svesp@castello.es

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari