Borriana sol·licitarà l'acord plenari d'adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori

En el ple de demà 1 de juliol, per a l’exercici de l’AVPT de les competències en matèria de disciplina urbanística en sòl no urbanitzable

Borriana sol·licitarà l'acord plenari d'adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
30/06/2021 -

L’equip de govern municipal de Borriana sol·licitarà en el ple de demà dijous 1 de juliol, l’acord per a l’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, que implicarà delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de disciplina urbanística en sòl no urbanitzable del municipi.

Concretament, la delegació de competències se centra en la protecció, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte a infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable de Borriana, comú o protegit, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a partir de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió.

L’adhesió, que haurà de ser aprovada per majoria absoluta en el ple, una vegada confirmada per la Direcció Gerència, serà publicada per l’Agència en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i l’Agència exercirà de manera efectiva les competències des de la data de publicació de l’acord d’adhesió.

Per a l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, “l’Agència Valenciana de Protecció del Territori és una ferramenta fonamental que ens ajudarà en la protecció del territori i conscienciarà la ciutadania sobre les construccions il·legals, afavorirà un ús ordenat i racional del nostre territori i ens servirà d’impuls als treballs de Minimització d’Impacte Mediambiental en les construccions existents al nostre municipi”.

Així doncs, ha destacat l’alcaldessa, l’Agència Valenciana de Protecció del Territori podrà assumir totes les competències relatives a la protecció de la legalitat urbanística, de manera que serà “l’única responsable d’exercir-les”, per la qual cosa, ha matisat, “es trenca amb l’anterior dilucidació de la responsabilitat entre Generalitat i Ajuntament i identifica una única autoritat”.

A més de la delegació de la competència exclusiva en matèria de protecció de la legalitat urbanística, que passarà a l’Agència, l’AVPT també exercirà les potestats administratives de protecció de la legalitat urbanística en el cas de la comissió d’infraccions greus i molt greus en tot el sòl no urbanitzable, incloent-hi la potestat d’inspecció, de restauració de la legalitat urbanística i la sancionadora.

Per part seua, el consistori assumirà una sèrie d’obligacions, com ara abstenir-se d’incoar, tramitar i resoldre expedients sancionadors i de restauració de la legalitat urbanística en el sòl no urbanitzable, en el cas d’edificacions que es comencen a construir després d’aquesta adhesió.

A més, haurà de comunicar tots els actes d’ús o edificació dels quals tinga coneixement, que es duguen a terme en sòl no urbanitzable dins del terme municipal i que puga derivar en algun tipus d’infracció urbanística greu o molt greu. Així com, col·laborar a través de la Policia Local en les actuacions que se li requerisquen per part de l’agència.

Respecte a les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data de publicació de l’acord d’adhesió respecte a les quals no s’haguera iniciat cap procediment municipal, es delega l’Agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística i sancionador.

La finalitat principal de l’Agència és vetlar per la utilització racional i legal del sòl, la protecció del sòl rural, entés com a recurs natural escàs, limitat i no renovable, des de la perspectiva que la mesura de protecció més efectiva i eficaç és la prevenció, a través de la inspecció territorial, cosa que evitarà la irreversibilitat o consolidació del que es puga construir il·legalment, així com la creació en la ciutadania d’una falsa confiança.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari