Castelló adjudica el projecte per a reformar el Camí la Ratlla i millorar la seguretat viària

Guardar

Projecte de millora del Camí la Ratlla
Projecte de millora del Camí la Ratlla
Les obres de millora del Camí la Ratlla s'han adjudicat per un import d'1.118.040 euros i un termini d'execució de deu mesos a la UTE Camí la Ratlla, constituïda per Becsa SA i Industrial d'Energia i Tecnologia SL. L'actuació està cofinançada amb fons europeus i està inclosa en el programa d'ajudes a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de creixement sostenible 2014-2020.La zona de la intervenció abasta una longitud d'1,77 quilòmetres i una superfície total de 16.816 metres quadrats del Camí la Ratlla, concretament en el tram situat entre el camí Serradal i la rotonda de la CV-149. El projecte permetrà separar el carril bici de la via de circulació de doble sentit, mitjançant un parterre vegetal. I en el costat extrem es col·locarà una zona de trànsit per als vianants i una banda de senyalització. Amb això es pretén realitzar dues zones segures, una per a bicicletes i una altra per a vianants, degudament separades de la calçada i senyalitzades.“En els pròxims mesos podrem veure materialitzat un projecte que ens permetrà atendre una reivindicació històrica i millorar el Camí la Ratlla, dotant-lo de més seguretat”, ha explicat l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. “L'actuació preveu millores en la calçada i el carril bici existent i s'afegirà un carril de vianants, a més de més arbrat i zona verda, consolidant també la séquia”, ha detallat Marco.En la contractació, a més, s'ha incorporat la perspectiva de gènere amb l'objectiu de contribuir en la mesura que siga possible en el foment de la presència femenina en professions o llocs tradicionalment ocupats de manera majoritària per homes, valorant la incorporació de dones en l'equip de producció directament adscrit a l'execució de l'obra. A més, la contractista es compromet a realitzar un informe sobre l'impacte i la repercussió que ha tingut l'execució de l'obra així com l'elaboració d'una presentació de caràcter tècnic que recollirà l'impacte de les mesures adoptades en matèria de perspectiva de gènere.“Avancem amb criteris socials com aquest en el camí cap a la igualtat, implicant també les empreses que executen projectes de ciutat com aquest, que executarem des de l'Ajuntament amb ajuda de fons europeus”, ha destacat.Al costat de la perspectiva de gènere, un altre dels criteris socials en l'adjudicació ha sigut el del foment de la creació d'ocupació per a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, com els qui es troben en situació de desocupació de tres mesos com a mínim o bé siguen demandants de primera ocupació; persones amb discapacitat igual o superior al 33%; joves d'entre 18 i 25 anys; perceptors de rendes mínimes d'inserció; dones víctimes de violència masclista; i persones sense llar en procés d'acompanyament social per recursos públics. A més, inclou criteris de qualitat i mediambientals, com la promoció del reciclatge de residus.D'altra banda, aquesta obra permetrà reduir almenys en un 5% les emissions de CO₂ respecte a la situació de partida abans d'executar-la, complint així un dels requisits dels projectes presentats a la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el passo a una economia baixa en carboni, en el marc del programa operatiu Feder de creixement sostenible 2014-2020, segons es detalla des de l'Oficina de Planificació i Projecció Econòmica de l'Ajuntament.
Destacats