Castelló adjudica la gestió del Centre per a Majors Columbretes per 324.313 euros anuals

Guardar

06-03-22 Foto de archivo de Marco y Granero
06-03-22 Foto de archivo de Marco y Granero
L'Ajuntament de Castelló ha adjudicat la gestió integral del Centre per a majors Columbretes per 324.313 euros (IVA inclòs) anuals durant els pròxims tres anys. L'adjudicació, aprovada en una Junta de Govern Local, ha recaigut sobre Mediterrània Gestió Social i Cultural, que es farà càrrec de l'organització i gestió del funcionament diari del centre fins a març de 2025 per un import global de quasi un milió d'euros.L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha recalcat que el centre Columbretes és un immoble municipal que busca "crear un espai de trobada entre les persones majors que permeta promoure i fomentar l'envelliment actiu i constructiu, així com millorar el desenvolupament personal i les relacions socials i intergeneracionals". "Volem que aquest centre siga un espai per al gaudiment de les persones majors, en el qual s'oferisquen activitats orientades a l'educació de l'oci i temps lliure, de desenvolupament cultural, i de foment de la participació i la promoció social", ha apuntat.La regidora de Gent Gran, Isabel Granero, ha apuntat que podran gaudir d'aquest centre aquelles persones de 60 anys i més que estiguen empadronades a Castelló. A més, ha explicat que l'adjudicatària haurà d'elaborar anualment la programació de noves activitats sobre la base d'una anàlisi prèvia de la demanda i necessitats observades. "Volem que el de Columbretes siga tot un centre de participació social de les persones majors i un espai de trobada de referència", ha indicat.La gestió integral del Centre per a Majors Columbretes consistirà en l'organització i gestió del funcionament diari del Centre que comprén la seua direcció i administració, la recepció de les persones usuàries a través del servei de consergeria, la neteja diària del centre i les seues dependències (inclosos els accessos i confrontants), la vigilància de dependències, exteriors i accessos, el servei de fisioteràpia i la realització d'activitats, en modalitat presencial i en streaming, que s'emmarquen en els dos programes.El primer, el programa 'Aules per a Majors', que aglutina activitats de caràcter educatiu i cultural amb estructura modular integrada per assignatures i tallers i, el segon, el de 'Participació i Inclusió Social', que comporta la realització d'activitats esporàdiques tendents a la sensibilització i formació en matèria de voluntariat, a evitar la soledat no desitjada, al desenvolupament d'habilitats socials que faciliten la integració en la comunitat, a promoure les relacions intergeneracionals, així com el reconeixement de les potencialitats i aportacions de les persones usuàries del centre.No està inclosa en la present contractació la gestió dels serveis de podologia, perruqueria i cafeteria-menjador, que seran objecte de contractació independent.
Destacats