Castelló aprova ajudes per 480.000 euros per a projectes de cooperació al desenvolupament fins a 2022

La convocatòria prioritza la defensa dels Drets Humans, erradicació de la pobresa i la lluita contra les desigualtats extremes

Guardar

Ribera expo Gaza
Ribera expo Gaza
L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Cooperació, ha aprovat una línia d'ajudes destinades al foment de cooperació al desenvolupament que realitzen les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) en països i poblacions estructuralment empobrits. Aquestes subvencions, amb un pressupost de 480.000 euros, es convoquen en el marc de l'I Pla Municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat de l'Ajuntament de Castelló (2019-2022). La quantitat designada per a aquesta convocatòria de subvencions es distribueix en dues quantitats de 240.000 euros corresponents als anys 2021 i 2022, respectivament.La regidora de Cooperació, Mary Carmen Ribera, ha destacat que els objectius d'aquesta convocatòria d'ajudes econòmiques per a ONGD són "contribuir a l'erradicació de la pobresa, la reducció de la desigualtat extrema, el desenvolupament humà, econòmic i social, i la defensa de la pau i els drets fonamentals de les persones, a més d'estar emmarcats en les directrius dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, perquè les polítiques municipals de cooperació s'orienten cap al desenvolupament humà sostenible".L'Ajuntament de Castelló ha anat modificant els objectius de la política de Cooperació Internacional, prioritzant l'enfocament basat en els Drets Humans (EBDH) pel que el Pla Municipal de Cooperació al Desenvolupament promou la incorporació efectiva d'aquest principi en totes les seues actuacions, així com la perspectiva de gènere.El 29 de novembre de 2018, va arrancar l'I Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Solidaritat 2019-2022. Castelló, a més, forma part de l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible des de 2016. En els últims anys s'ha produït una gradual institucionalització i priorització dels Drets Humans com a eix de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD)."En aquest sentit, els projectes a subvencionar en aquesta nova convocatòria, hauran de complir amb aquestes línies estratègiques, prioritzant els drets fonamentals i l'enfocament de gènere", assenyala la regidora de Cooperació que destaca que no són finançables els projectes emmarcats en accions assistencialistes. "La finalitat última de Cooperació al Desenvolupament, -indica Ribera-, és contribuir al desenvolupament humà, la disminució de la pobresa i el ple exercici dels drets humans, situant a les persones en el centre, convertint-les en protagonistes del desenvolupament propi i col·lectiu".Els projectes que finança l'Ajuntament de Castelló han d'incorporar aquests objectius, dirigits a promoure un procés participatiu de desenvolupament que permeta transformar les condicions de vida, les relacions de poder, i on les persones siguen protagonistes del projecte en ple exercici dels Drets Humans. Així mateix, és prioritari que els projectes contemplen la participació activa de les comunitats i la defensa dels processos de democratització, el suport a la societat civil, el foment de la pau i la prevenció de conflictes.Finalment, la regidora de Cooperació ha assenyalat que aquesta convocatòria pretén implicar al màxim la solidaritat castellonenca cap als països més empobrits i en vies de desenvolupament, i cap a la promoció d'un creixement econòmic sostenible que redunde en igualtat i en millora de les condicions de vida.Entre les prioritats geogràfiques d'aquesta convocatòria i dels projectes que accedisquen a presentar-se, es troben països i territoris prioritaris de l'IV Pla Director de la Cooperació Valenciana com El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Cuba, Haití, República Dominicana, Bolívia, Colòmbia, l'Equador, Paraguai i el Perú. A Àfrica Subsahariana, Burkina Faso, Txad, Etiòpia, Kenya, Mali, Mauritània, Moçambic, Níger, el Senegal, Sudan i Sudan del Sud. També són prioritats Índia i països del Magreb com Algèria, el Marroc, Tunísia, i la població dels campaments sahrauís i dels territoris palestins ocupats.
Destacats