Castelló aprova definitivament la cessió del Castalia al club durant els pròxims 50 anys

Segons l'acord, la cessió anirà acompanyada d'un Pla d'Inversions per a convertir l'estadi en "una instal·lació moderna, segura i sostenible"

Guardar

Estadi municipal de Castalia. Imatge: CD Castelló
Estadi municipal de Castalia. Imatge: CD Castelló

L'Ajuntament de Castelló ha completat este dijous 27 de juny la cessió de l'Estadi Municipal de Castalia al CD Castelló S.A.D. Així s'ha ratificat en una sessió extraordinària de la Junta de Govern Local (JGL) celebrada hui en la qual la corporació local ha acordat concedir al club esportiu les competències d'ús i explotació d'esta infraestructura durant el termini de 50 anys.

D'esta manera, després del preceptiu anunci, i no havent-se presentat durant el citat termini cap al·legació o reclamació, es ratifica l'acord per l'ús d'esta instal·lació municipal conformement a les disposicions contingudes en el plec de clàusules administratives de data 21 de maig de 2024, aprovat per la Junta de Govern Local en data 30 de maig de 2024.

En el document, es fa referència a la presentació per part del club d'una sèrie de documentació i requisits com són l'acceptació del text íntegre de la concessió i el seu plec de clàusules administratives regulador de la concessió administrativa de l'Estadi Municipal de Castalia, el diposit d'una garantia per import de 300.000 euros o la presentació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

Precisament, en este acord apareixen els motius principals pels quals l'Ajuntament de Castelló va anunciar la cessió temporal d'este estadi al CD Castelló. Entre elles, està que "el CD Castelló S.A.D és l'únic club esportiu que ha utilitzat estes instal·lacions per a l'ús per al qual estan concebudes, la pràctica del futbol, des de la seua fundació fins a l'actualitat". És per això que, l'estadi no solament es concep ara com un emblema cultural i social de la ciutat, sinó que també està "vinculat històricament" al club.

"És, així mateix, l'únic club inscrit actualment en la categoria futbolística més alta entre tots els clubs locals, per això és l'únic club esportiu que pot utilitzar les instal·lacions d'Estadi Castalia per a la celebració de competicions oficials i no oficials", seguix el text aprovat per la JGL. Unes competicions, que segons el document, poden reportar "beneficis per a la ciutat, ja que la lliga espanyola té milions de seguidors i es projecta així l'imatge de la ciutat per tota Espanya, potenciant la marca turística de Castelló i fomentant l'interés per la nostra ciutat".

Interior del estadio municipal de Castalia. Imagen: CD Castellón
Interior de l'estadi municipal de Castalia. Imatge: CD Castelló

A més, "es considera que la presència en la nostra ciutat dels aficionats dels equips que juguen contra el CD Castelló S.A.D, repercutirà de manera positiva en el consum d'oci, hostaleria i comerç, convertint-se d'esta forma el futbol en un important factor d'activació i impuls de l'economia local".

Un Pla d'Inversions per al Castalia

El text aprovat també recorda el recent ascens del club albinegre, i "la seua recent incorporació del CD Castelló S.A.D a la Segona Divisió". Una condició que "exigix una major inversió en l'adaptació, modernització i manteniment de l'estadi", segueix el text.

En concret, el document inclou un Pla d'Inversions que es desenvoluparà per part del club al llarg dels 50 anys que dure la concessió i que farà que el Castalia es convertisca en "una instal·lació moderna, segura i sostenible".

Destacats