Castelló aprova invertir 3 milions d'euros per a millorar la pavimentació dels carrers fins a 2027

La Junta de Govern Local també ha donat llum verda al servei d'arquitectura i enginyeria per a l'adreça tècnica del projecte de remodelació de l'avinguda Ferrandis Salvador

Guardar

Vicent Sales, portaveu del govern municipal de l'Ajuntament de Castelló
Vicent Sales, portaveu del govern municipal de l'Ajuntament de Castelló

L'Ajuntament de Castelló, a través de la Junta de Govern Local (JGL), ha aprovat l'adjudicació a Becsa S.A. del contracte del servei de pavimentació de calçades de vies públiques per un període de tres anys de duració. Un contracte que ascendix a 2.479.338,84 € més 520.661,16 €, en concepte d'IVA (21 %). Així ho ha anunciat el portaveu del govern, Vicent Sales, en roda de premsa.

El regidor ha destacat la importància este servei que "permet millorar la mobilitat, l'accessibilitat i la seguretat en els vials de tot el nostre terme municipal". "Per a l'equip de govern que dirigix l'alcaldessa Begoña Carrasco, este tipus de treballs ha sigut sempre una de les principals prioritats, ja que posar en marxa un Pla d'Asfaltatges que arribara a tots els barris era un dels compromisos que teníem en el programa electoral i una qüestió que havíem criticat des de l'oposició. Faltava un bon contracte de pavimentació perquè eren molts els vials en mal estat per tota la ciutat. Amb esta decisió estem complint, de nou, amb la paraula donada", ha assegurat.

Sales ha posat l'accent també que "quan arribem al govern ens trobem amb un contracte de tot just 250.000 euros, al qual que immediatament millorem amb una modificació de crèdit fins als 500.000 euros i ara que hem fet possible un nou contracte arriba a 1 milió d'euros a l'any, triplicant la quantitat que destinava l'anterior govern municipal".

Direcció tècnica remodelació Ferrandis Salvador

Un altre dels assumptes que ha sigut aprovat aquest matí ha sigut "l'expedient per a contractar, mitjançant procediment obert, el servei d'arquitectura i enginyeria per a la direcció tècnica facultativa i coordinació de seguretat i salut de l'execució de les obres de remodelació del Passeig Marítim, en Av. Ferrandis Salvador (tram entre camí La Plana fins al camí La Ratlla)".

Sales ha recordat que "este projecte, que compta amb un pressupost de 3,7 milions d'euros, és un dels més importants de quants es posaran en marxa pròximament per part de l'equip de govern. Una obra de remodelació que permetrà remarcar el principal recurs turístic de la nostra ciutat, com són les nostres platges i que millorarà aspectes de sostenibilitat, accessibilitat, ampliant la plataforma ciclovianant i afegint fonts, zones d'aparcament de patinets elèctrics, amb més bancs i papereres".

El pressupost base de licitació d'este projecte és de 63.297,74 euros més 13.292,53 euros, en concepte d'IVA (21 %).

Lloguer local La Panderola

També ha passat per la JGL l'aprovació de provar l'expedient per a contractar mitjançant concurs públic, l'arrendament d'un local amb destinació a albergar l'Associació de Jubilats i Pensionistes "La Panderola" en el Grau de Castelló amb una superfície mínima útil aproximada de 120 m²".

D'esta manera, Sales ha apuntat que "s'autoritza la despesa que per al present exercici pressupostari per import de 5.965,30 euros, IVA inclòs, així com assumir el compromís de consignar en el pressupost municipal de 2025 la quantitat de 3.579,18 euros, IVA inclòs, per a finançar les obligacions derivades del contracte actual".

L'edil ha volgut subratllar que "este arrendament és necessari, ja que el local de l'associació serà objecte d'una sèrie d'obres, des del mes vinent de juliol i per espai de huit mesos, per la qual cosa és necessari un altre espai per a poder desenvolupar les activitats que oferix esta entitat".

Subvenció ocupació agrària

Vicent Sales també ha comentat que entre els acords de la Junta Local de Govern de hui es troba també la d'"acceptar la subvenció atorgada pel SEPE per un import total de 260.843,85 euros, destinada a l'execució del projecte "Memòria valorada de treballs de reforç en camins i parets de séquies del terme municipal de Castelló de la Plana 2024".

L'edil ha recordat també que "este expedient afavorix la inserció laboral de persones desocupades del règim agrari, ja que es tracta d'un projecte que suposarà la contractació temporal, a jornada completa, de 38 peons i 5 capatassos durant un període de tres mesos".

"La data prevista d'execució d'este projecte és des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre de 2024" i l'objecte d'este és el de "consolidar vorals, cunetes i parets de séquies que ajuden a reafirmar el traçat dels camins rurals del municipi, reforçant les cunetes de camins per a l'estabilització d'estos vials".

Destacats