Castelló destinarà 135.000 € en ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables

L'Ajuntament gestionarà directament un segon paquet de subvencions aprovades per la Vicepresidència Segona de la Generalitat per la covid-19

Guardar

MARIA jesus garrido pleno
MARIA jesus garrido pleno
La Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Castelló destinarà 135.000 euros en noves ajudes al lloguer d'emergència per a col·lectius vulnerables. Aquest finançament forma part d'una nova línia de finançament que acaba d'aprovar la Generalitat i que es complementa amb altres ajudes del lloguer que es dirigeixen a treballadors i autònoms i que gestiona la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge.La regidora d'Habitatge, María Jesús Garrido, destaca el suport econòmic del Govern i el Consell en el lloguer i ressalta l'esforç "de les Administracions Públiques per a garantir el dret a l'habitatge". Garrit subratlla que les noves subvencions ajudaran a pagar el lloguer a la gent que més el necessite i recorda que, a més d'aquesta ajuda, el Consell disposa d'una segona iniciativa de suport al lloguer per a persones que han patit un impacte econòmic per la *covid-19. També informa que els decrets econòmics del Govern impedeixen els desnonaments de lloguer durant 6 mesos i obliga els fons d'inversió a realitzar una quitació d'un 50% o reestructura el deute durant tres anys.L'Ajuntament de Castelló gestionarà directament 135.000 euros per al pagament del lloguer d'emergència que procedeix d'un fons de 5 milions que va aprovar en ajudes d'emergència el passat ple del Consell del divendres. En els pròxims dies es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les persones interessades podran informar-se deixant les seues dades en el número telefònic del 010 o enviant un correu electrònic a vivenda@castello.es. Es tracta de la segona línia de suport al lloguer; al primera, de 7,5 milions, la gestiona el Consell i sufragarà lloguer d'afectats per la crisi.Aquesta nova ajuda va dirigida a víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, sense llar i col·lectius especialment vulnerables afectats, directa o indirectament, per la pandèmia de la covid-19 dins del territori de la Comunitat Valenciana.La quantia total de l'ajuda es desglossa en dos conceptes: a) fins a un 10% de l'import total per a posar a la disposició de les persones incloses en els col·lectius vulnerables un allotjament o solució habitacional immediata; b) fins a un 90% de l'import total per a la concessió d'ajudes directes per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries.Podrà aconseguir fins als 600 euros al mes i fins al 100% de la renda o preu d'ocupació de l'immoble. En casos degudament justificats, podrà aconseguir fins a 900 euros mensuals. D'altra banda, sumarà altres 200 euros al mes per a atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb el límit del 100% d'aquests.Les ajudes es concedeixen per termini d'un any, prorrogable, si escau, anualment, fins a aconseguir el límit de cinc anys, sempre que es mantinguen les condicions que van determinar el seu atorgament i existisca consignació pressupostària.A més, es concedeixen en règim de concessió directa, amb la sola acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, del desnonament o llançament, imminent o ja realitzat de l'habitatge habitual, de ser persona sense llar o especialment vulnerable.
Destacats