Castelló suspén el pagament de diverses taxes per a pal·liar l'impacte econòmic de la covid-19

La Junta de Govern acorda modificar tres ordenances fiscals per a ampliar fins a final d'any l'exempció de diversos tributs

Guardar

ayuntamiento castellón
ayuntamiento castellón
L'equip de govern de Castelló ha celebrat aquest matí una Junta de Govern Local extraordinària en la qual ha acordat modificar tres ordenances fiscals amb l'objectiu de suspendre el pagament de diverses taxes fins al 31 de desembre d'enguany i pal·liar en la mesura que siga possible els efectes econòmics produïts per la crisi sanitària de la covid-19 a la ciutat.Aquestes modificacions permetran ampliar fins a l'últim dia del 2020 l'exempció en el pagament de les taxes el cobrament de les quals ja va quedar suspés per l'Ajuntament a principis d'abril, amb efectes al període de duració de l'estat d'alarma, inclosa la devolució de l'import corresponent al període de vigència de l'estat d'alarma que s'haguera abonat ja."En una situació extraordinària com la que vivim, des de l'Ajuntament continuem prenent mesures excepcionals que contribuïsquen a minimitzar els efectes econòmics i socials que deixarà la crisi sanitària de la covid-19 a la ciutat", ha explicat l'alcaldessa, Amparo Marco. "A l'abril ja vam aprovar l'exempció del pagament de taxes durant l'estat d'alarma i ara, a través de modificacions fiscals, prolongarem fins a final d'any aquesta mesura", ha apuntat. "L'Ajuntament té un paper fonamental en l'eixida de la crisi i per això el pla municipal de recuperació contempla exempcions fiscals com aquestes, que ajuden a la ciutadania i els generen un cert alleujament en les seues economies", ha ressaltat l'alcaldessa.En aquesta mateixa línia s'ha manifestat el segon tinent d'alcalde i regidor d'Atenció Ciutadana, Ignasi Garcia, qui assegura que aquestes mesures seran especialment importants per a "les grans afectades d'aquesta crisi econòmica derivada de la sanitària: les pimes i les micropimes". Garcia ha apuntat, a més, que les exempcions a mercats i mercats ambulants seran fonamentals per a "impulsar les xarxes de producció de proximitat i donar una eixida a preus justos a la producció agrícola". L'edil ha lamentat que "aquest serà un any molt dur, per això esperem que aquestes mesures servisquen per a alleujar als sectors més afectats".Així, es modifica l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local per ocupacions del subsòl, sòl i vol en la via pública, amb determinats aprofitaments, de manera que quedarà en suspens l'aplicació dels epígrafs 2.1, 2.6, 2.7, 2.13 i 3.1 de l'ordenança. És a dir, des de l'aprovació definitiva del canvi i fins al 31 de desembre, no es cobraran les taxes de taules, cadires, estufes, ventiladors, cartells d'anuncis, barres exteriors (sortints o annexionades al propi local); tribunes, tarimes, i altres elements anàlegs. Tampoc les corresponents a l'exercici d'activitats comercials o industrials, a la instal·lació de llocs, casetes de venda, així com a indústries de carrer i ambulants. Ni les d'activitats recreatives o artístiques, teatres, circs, atraccions o espectacles de qualsevol classe.Queden en suspens també les taxes de mercats ambulants ocasionals inherents als diferents períodes festius locals, previ informe de la seua caràcter social, cultural o d'interés públic pel titular de la regidoria competent en la matèria i del departament corresponent. Marquesines, tendals, ombrel·les, paravents i altres instal·lacions diferents; volades sobre la via pública o que sobreisquen de la línia de façana, i en general, qualsevol element o instal·lació que ocupe el vol del domini públic, també queden exempts.Quant a l'actualització de l'Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis relacionats amb la tramitació o autorització d'instruments d'intervenció ambiental i amb l'obertura d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, queden en suspés tots els epígrafs d'aquesta, excepte el relatiu a segones verificacions i/o comprovacions.La tercera ordenança que es modifica és la reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per la celebració de mercats extraordinaris, el cobrament dels quals queda igualment suspés des de l'entrada en vigor de la modificació.Els canvis acordats hui en Junta de Govern Local passen demà per comissió plenària extraordinària de Govern Interior i les modificacions de les tres ordenances fiscals s'elevaran al ple ordinari d'aquest dijous.
Destacats