Els centres residencials de persones majors reprenen les visites de familiars en la fase 2

Es comencen a permetre els reingressos de les persones usuàries que durant la pandèmia van sol·licitar l'alta voluntària amb reserva de plaça

Guardar

residencia benicarló
residencia benicarló
Els centres residencials de persones majors permetran reprendre les visites de familiars amb l'entrada en vigor de la fase 2 de la Comunitat Valenciana, segons estableix la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que estableix el Pla de transició a la nova normalitat derivada de la pandèmia de la COVID-19.La resolució, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOG), regula la desescalada tant en els centres de caràcter residencial com en els centres d'atenció diürna, habitatges tutelats i els Centres Especialitzats d'Atenció a Majors (CEAM), Centres Integrals de Majors (CIM) i en centres assimilats.L'entrada en la fase 2 també permetrà que es reprenguen els reingressos de totes les persones usuàries que durant la pandèmia van sol·licitar l'alta voluntària amb reserva de plaça així com nous ingressos a partir de la segona setmana d'aquesta fase 2, sempre que, en tots dos casos, el centre dispose de places disponibles per a aïllament i que la persona que sol·licite l'ingrés compte amb una prova PCR negativa.El reingrés o el nou ingrés es realitzarà en una habitació individual amb bany d'ús exclusiu, on romandrà quinze dies en aïllament i se li tornarà a realitzar una altra prova PCR que haurà de resultar negativa perquè se li autoritze la convivència ordinària en el centre.Quant a les visites, s'ha establit que hauran de ser amb cita prèvia, de fins a dos familiars o persones reunides per persona resident que hauran d'entrar de manera individual, excepte si són convivents, i en aquest cas podran entrar juntes.Per a evitar aglomeracions en la residència, el centre organitzarà un màxim de visites diàries, que es regularan en trams, entre el 25% i el 10% de capacitat del centre, depenent del nombre de persones residents.Els familiars hauran de prendre's la temperatura abans d'accedir al centre i observar les mesures d'higiene i prevenció establides per les autoritats sanitàries, en particular, el manteniment de la distància de seguretat de dos metres, la higiene de mans i l'ús de màscara.Així mateix, quan sol·liciten la cita prèvia haurà de contestar a un qüestionari que evite l'entrada en el centre de visites amb simptomatologia compatible amb COVID-19.Per a aquestes visites, la direcció determinarà en la mesura que siga possible un lloc pròxim a l'accés del centre amb dimensions suficients per a garantir la distància social de dos metres, i en el qual puguen reunir-se les visites de les persones familiars evitant la deambulació dels mateixos pel centre.En el cas que el centre dispose d'espais a l'aire lliure, la visita es realitzarà preferentment en aquests espais, sempre que siguen d'ús privatiu i la meteorologia ho permeta.Entre una i una altra visita el personal de neteja desinfectarà les dependències conforme el que s'estableix en el pla de contingència, i davant la sospita o confirmació d'un brot de COVID-19 la direcció del centre suspendrà les visites com a mesura preventiva.

Activitats i serveis

La fase 2 també permet el desenvolupament de les activitats que es desenvolupaven amb anterioritat a la situació de la pandèmia en les àrees d'atenció psicològica, activitats de teràpia ocupacional, de rehabilitació, d'animació així com de prevenció i promoció de la salut, segons les característiques estructurals del centre i respectant les mesures de seguretat establides.Els serveis de perruqueria i podologia seguiran la seua activitat amb cita prèvia, atenció individual i garantint les mesures de seguretat i higiene. Les persones residents acudiran al servei amb màscara i en l'horari establit, i una vegada realitzat cada servei es desinfectarà el material i les superfícies utilitzades.En aquesta segona fase encara no es podran realitzar eixides d'esplai de les persones residents ni individualment ni grupalmente, la qual cosa si serà possible en la fase 3.

Centres i llars

D'altra banda, quant als CEAM/CIM i llars de convivència per a persones majors, reobriran l'atenció en el seu horari habitual, però exclusivament amb cita prèvia.L'accés a les dependències haurà de comportar la desinfecció del calçat i de mesures ortopèdiques, com a cadires de rodes, caminadors, etc., mitjançant processos o soluciones desinfectants, i també s'haurà de prendre la temperatura de la persona usuària, no podent accedir al centre si és superior a 37,5°.La persona usuària haurà de portar màscara i utilitzar totes les mesures d'higiene i seguretat establides per les autoritats sanitàries i no haurà d'anar acompanyada a les dependències del centre, excepte si precisa ajuda de tercera persona.En la fase 2, l'activitat serà exclusivament de manera individual i solament per als serveis de parafina, podologia, fisioteràpia, teràpies rehabilitadores i perruqueria. Una vegada es passe ja a la fase 3, també es podran realitzar tallers d'envelliment actiu amb grups reduïts de fins a deu persones.
Destacats