L'UJI presta ordinadors i targetes 4G de connexió a internet per a estudiantat amb dificultats

Guardar

Casa_Estudiantat_UJI
Casa_Estudiantat_UJI
El Consell de Direcció de la Universitat Jaume I ha habilitat un servei de préstec d'ordinadors i de targetes 4G per a la connexió a internet a fi d'atendre les desigualtats que es puguen derivar de la docència en línia. Aquest servei està pensat per facilitar l'accés de l'estudiantat a recursos tecnològics mentre dure l'estat d'alarma decretat per l'emergència sanitària de la COVID-19 i s'ajusta a les condicions d'ús establertes per al préstec d'equips de la Biblioteca de l'UJI. La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, destaca que «afortunadament la gran majoria del nostre estudiantat compta amb ordinadors, tablets i altres dispositius mòbils que ja utilitzaven a les classes presencials. Però en el cas que algun estudiant tinga dificultats o es trobe amb situacions sobrevingudes, s'estudiarà cada cas de manera personalitzada amb l'objectiu que ningú es quede sense seguir la docència no presencial». Aquesta mesura, que coordinen el Vicerectorat de Campus i Vida Saludable i el Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social, està adreçada a l'estudiantat en situacions de vulnerabilitat amb dificultat per accedir a una connexió a internet. Des dels vicerectorats informen que els recursos són limitats i per això demanen a l'estudiantat que només sol·liciten el préstec en cas de necessitat justificada. A tal efecte, s'han establert un sèrie de criteris per a ordenar el servei de préstec. Així, les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada fins esgotar existències i s'atendran preferentment les de l'estudiantat que haja sigut beneficiari d'una beca de matrícula o beca salari de Ministeri i Generalitat, o bé d'una ajuda de matrícula o ajuda social de la Universitat Jaume I. També s'atendran peticions de l'estudiantat que haja patit alguna causa sobrevinguda relacionada amb la COVID-19, com un ERTO, la pèrdua de l'ocupació, una malaltia greu, una discapacitat o la mort d'algun membre de la unitat familiar que comporte la disminució d'ingressos, situacions d'exclusió social degudament justificades o qualsevol altra situació d'aquesta naturalesa que es puga justificar. Per a sol·licitar aquest servei s'ha d'emplenar un formulari electrònic. En el cas que s'accepte la sol·licitud, des dels vicerectorats contactaran amb l'estudiantat i es podrà demanar amb posterioritat la justificació documental de les dificultats i causes esmentades en la sol·licitud. Aquesta mesura se suma a la decisió del Consell de Direcció de l'UJI d'ajornar el pagament del rebut de matrícula del mes d'abril als 5.200 estudiants que van optar per la modalitat de fraccionament en set terminis. Segons les dades facilitades pel Vicerectorat d'Estudis i Docència, aquesta és l'opció majoritària entre l'estudiantat de la Jaume I i aquest mes d'abril és l'últim dels rebuts pendents de cobrament. La Universitat Jaume I ha acordat posposar el seu pagament per tal de mitigar l'impacte econòmic que està provocant la Covid-19 entre l'estudiantat i les seues famílies. «Com a universitat pública hem de fer tots els esforços per a garantir l'equitat en l'accés als estudis superiors i, davant la situació provocada per la pandèmia, també hem de garantir que cap estudiant es queda sense seguir la docència en línia per dificultats econòmiques», subratlla la rectora de l'UJI, Eva Alcón.
Destacats