Així s'adaptaran les universitats al curs 2020-2021

Les aules seran al 50 %, la mascareta obligatòria i es controlarà l’accés a les instal·lacions

Universitat Jaume I de Castelló

Així s'adaptaran les universitats al curs 2020-2021
31/07/2020 -

La Conselleria d’Universitats, en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, han desenvolupat el Protocol específic d’actuació per al començament de curs universitari 2020-2021, que s’adaptarà a les determinades característiques de cada universitat, tant en matèria d’instal·lacions com la regulació de les pròpies.

El document contempla que, abans d’acudir a la universitat, els estudiants hauran d’informar-se de l’organització, la ubicació i els horaris de les seues classes presencials, a fi de conéixer l’aforament permés i assegurar que la seua assistència estiga permesa en cadascuna d’elles.

No podran accedir als recintes universitaris les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19; aquelles a les quals s’haja diagnosticat la malaltia i que no hagen finalitzat el període d’aïllament requerit; o les que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada.

L’estudiantat haurà d’accedir als recintes universitaris amb mascareta pròpia i d’ús obligatori, amb excepció a les aules docents si, una vegada asseguts, es manté una distància interpersonal d’almenys 1,5 metres.

Els accessos a les aules disposaran de dispensadors amb gel hidroalcohòlic i cada edifici comptarà amb un punt de subministrament de guants i mascaretes, d’ús exclusiu per al personal de la universitat.

No es permetrà la permanència en passadissos, zones de pas i zones d’ús comú en les quals estiga explícitament indicat. De la mateixa manera, en els períodes de descans entre classes els estudiants hauran de romandre en espais oberts o aquells interiors habilitats per a aquest fi.

Es limitarà l’aforament de les aules al 50 % de la seua capacitat habitual. A més, els seients a ocupar es disposaran amb un seient buit de separació entre les persones de la mateixa fila i un seient buit en la fila anterior i posterior del seient ocupat.

S’evitarà, sempre que siga possible, que una mateixa aula estiga compartida per més d’un grup en la mateixa jornada o torn (matins i vesprades): “l’organització en grups estables possibilita el rastreig de contactes de contagi”, remarquen les directrius. No obstant això, si es comparteix l’ús d’una aula amb un grup de matins i un altre de vesprades, es disposarà el temps necessari per a efectuar la neteja, ventilació de les aules i la desinfecció. A més, també s’aconsella que els estudiants ocupen un mateix seient durant tota la jornada.

En cas que algun membre de la comunitat universitària present símptomes durant la seua estada en els espais universitaris, haurà de comunicar-ho immediatament al professor si es troba a l’aula o al servei de Prevenció.

En cas necessari, si s’observa l’ocurrència de diversos símptomes que puguen evidenciar la consideració d’un cas sospitós, es traslladarà al possible afectat a un espai habilitat on es procedirà al seu aïllament voluntari fins que reba l’assistència i recomanacions dels serveis sanitaris. Aquesta sala comptarà amb ventilació adequada, una paperera de pedal amb bossa per a rebutjar la màscara i mocadors d’un sol ús.

Es recomana disposar de, com a mínim, un espai d’aïllament per cada campus, depenent també de les característiques de cada universitat. El Servei de Prevenció iniciarà el protocol de declaració del cas sospitós a la Conselleria de Sanitat i el remetrà al seu centre d’atenció primària per a efectuar la prova de detecció de SARS-CoV-2 (PCR). El servei de Prevenció col·laborarà amb els tècnics de Salut Pública proporcionant informació sobre els contactes estrets del cas en l’àmbit de la Universitat.

Així mateix, s’estableix que els serveis de prevenció universitaris disposaran, almenys, una persona referent per als aspectes relacionats amb la COVID-19.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari