Els joves podran adquirir i reformar habitatges a l'interior de Castelló

La Conselleria d’Habitatge destina 2,4 milions d’euros per a lluitar contra la despoblació en municipis de menys de 5.000 habitants

Els joves podran adquirir i reformar habitatges a l'interior de Castelló
14/07/2021 -

Adquirir un habitatge i reformar-la abans d’arribar als 35 anys és una realitat en la Comunitat Valenciana. I és que els joves podran adquirir i reformar un habitatge gràcies a les ajudes que destina la Generalitat Valenciana, per a la compra i reforma d’aquests habitatges, en municipis amb menys de 5.000 habitants.

La lluita contra la despoblació continua activa, però també l’emancipació dels joves, és per això que el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, va presentar una sèrie d’ajudes, amb 2,4 milions d’euros, destinades a la revitalització dels municipis i zones rurals, incidint en la base de la vida quotidiana com és l’habitatge, i trencant també amb les impossibilitats dels joves d’emancipar-se abans dels 30 anys.

Es tracta de dos tipus d’ajudes diferents, el “Pla Recuperem Llars” , amb 1,4 milions d’euros, amb les quals ajuntaments de municipis xicotets poden optar a rehabilitar, reformar o adequar habitatges o edificis complets, i les Ajudes Directes d’Accés a l’habitatge per a la població jove en xicotets municipis, que amb 1 milió d’euros, activa la possibilitat que els joves tinguen accés a l’habitatge en règim de propietat. A més, és la primera convocatòria d’ajudes perquè els joves puguen comprar habitatges en municipis xicotets.

COMPRA D’HABITATGES PER A JOVES EN MUNICIPIS XICOTETS

Aquestes ajudes, destinades per a joves perquè puguen adquirir un habitatge habitual dins del Pla Estatal d’Habitatge 2018/2021, estan destacades per a la compra en un municipi rural o nucli de població de la Comunitat Valenciana, inferior a 5.000 habitants, i amb el contracte de compravenda pendent de formalitzar en el moment de sol·licitar l’ajuda. A més, la quantia màxima serà de 10.800 euros per habitatge, amb el límit del 20% del preu de compra.

D’aquestes ajudes es podran beneficiar les persones majors d’edat, però que no superen els 35 anys, que no tinguen propietat o en usdefruit un habitatge a Espanya, tindre contracte d’adquisició d’habitatge, amb ingressos iguals o inferior a 3 IPREM i amb residència habitual i permanent per un termini mínim de cinc anys. L’import de l’adquisició no haurà de superar els 100.000 euros.

Hi haurà prioritats per a baremar, com el municipi en el qual es trobe l’habitatge, els ingressos i les situacions especials, que serien les famílies monoparentals, nombroses, amb diversitat funcional; desnone, execució hipotecària; violència de gènere; víctima de terrorisme, jove extutelat, acolliment menor orfe víctima de violència de gènere, situació catastròfica, trastorn mental greu; i dona en risc d’exclusió.

En la baremació es tindrà en compte que l’habitatge estiga en un municipi en risc de despoblació, els ingressos i les situacions especials. Entre aquestes es troben: famílies monoparentals, nombroses, amb diversitat funcional; desnonament, execució hipotecària; violència de gènere; víctima de terrorisme, jove extutelat, acolliment menor orfe víctima de violència de gènere, situació catastròfica, trastorn mental greu; i dona en risc d’exclusió.

A més, aquestes ajudes són compatibles amb les ajudes per a la mateixa finalitat d’una altra institució pública o privada, però l’import total de les ajudes no pot superar el cost total del preu de la compra.

PLA RECUPEREM LLARS

D’altra banda, el programaRecuperem Llars” està destinat a les administracions locals que ostenten la titularitat de l’immoble o justifiquen estar en disposició d’adquirir-lo. Hauran de ser habitatges o edificis amb una antiguitat superior a 30 anys i comptar amb l’Informe d’Avaluació de l’Edifici.

El termini per a executar les obres no superarà els dos anys i no podran estar iniciades abans de la sol·licitud de l’ajuda.

Aquesta subvenció també es calcularà en funció de la població, per exemple, en municipis de menys de 5.000 habitants el percentatge de finançament podrà ser del 100%, entre 5.000 i 50.000, d’un 80%, i en més de 50.000 habitants, d’un 60%. No obstant això, l’import màxim serà de 500.000 euros per municipi.

Les entitats beneficiàries hauran de complir uns requisits com la inscripció en el registre de la propietat la limitació que l’immoble serà de propietat pública i es destinarà a fins socials en un període mínim de 50 anys.

Les sol·licituds es formalitzaran de manera telemàtica, i s’acceptarà una sol·licitud per cadascun dels edificis o habitatges rehabilitats. Per a cada sol·licitud s’adjuntarà el resguard del número de registre de la presentació telemàtica del IEEV.V. Així com el projecte de l’actualització a realitzar o, en defecte d’això, memòria justificativa de l’actuació. El programa d’actuació, i el justificant de propietat o compromís de compra.

ANTECEDENTS

Així, Rubén Martínez Dalmau ha destacat la importància d’aquestes ajudes, ja que dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana, 215 tenen una població inferior als 1.000 habitants, la qual cosa demostra que “prop d’un 40% dels municipis valencians es troben en risc de despoblament”: “És un fet que impacta de ple en la qualitat de vida de la joventut que es veu impedida de desenvolupar un projecte de vida digne en el món rural perquè per a això necessita accedir a un habitatge digne a preus assequibles”.

A més, el vicepresident ha assegurat que aquest impuls a la rehabilitació també comptarà amb un assessorament tècnic, “pròxim i accessible” que exercirà la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica a través de les oficines Xaloc, que es veurà reforçada amb la pròxima arribada dels Fons Next Generation UE. Dalmau ha assegurat que garantir l’accés a un habitatge digne és la millor manera d’arrelar i fer germinar la vida en les zones rurals.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari