Borriana convoca les subvencions per a projectes d'associacions i entitats socials

Borriana convoca les subvencions per a projectes d'associacions i entitats socials
31/05/2021 -

L’Ajuntament de Borriana destina enguany un total de 13.000 euros a la concessió de subvencions públiques per a projectes de promoció personal i social que desenvolupen associacions i entitats socials sense ànim de lucre dirigides a sectors vulnerables de la població.

La convocatòria i les bases d’aquestes subvencions, que es concedeixen en règim de concurrència competitiva, s’han publicat en l’apartat de seu electrònica de la pàgina web municipal.

Segons s’estableix en les bases, poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les associacions i entitats socials sense ànim de lucre amb domicili social en el municipi o que facen activitats i projectes dirigits a la població de Borriana, amb una antiguitat mínima d’un any des de la data de constitució.

Els programes han d’estar enfocats a sectors de la població relacionats amb l’atenció a famílies, menors d’edat en situació de risc o desprotecció, dones, persones majors, persones amb diversitat funcional, minories ètniques, malalts crònics, persones immigrants, transeünts, refugiats, asilats o qualsevol altre sector vulnerable.

A més, només podrà presentar-se un projecte per associació o entitat i s’exclouen els projectes o programes d’inserció de malalts mentals per existir ja una altra convocatòria específica.

Per a la concessió de les subvencions s’aplicaran diferents criteris entre els quals es valorarà la qualitat del projecte mitjançant la descripció, la seua fonamentació, objectius, beneficiaris, activitats, temporalització, recursos propis, adequació i interés de l’objectiu del projecte en relació amb la realitat social del municipi i les necessitats que aquest presenta.

Igualment, en l’adjudicació es tindrà en compte la incidència del projecte en persones residents de la localitat per al que haurà de quantificar-se el nombre de persones a les quals atendrà el projecte resident de la localitat i quina proporció suposa aquesta quantitat en el nombre total de persones ateses per l’associació o entitat social.
També es prioritzarà que la població beneficiària de les actuacions siga de col·lectius en risc d’exclusió. A més, es tindrà en compte l’experiència acreditada de l’entitat i el caràcter innovador del projecte.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre electrònic de l’Ajuntament de Borriana utilitzant per a això el tràmit electrònic adequat o, en defecte d’això, el d'”Instància General”, adjuntant els models normalitzats establits a aquest efecte i que figuren com a annexos en les bases. La convocatòria i annexos es poden trobar i consultar en https://burriana.sedelectronica.es/board/

El termini de presentació de sol·licituds, després de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província el passat dia 22 de maig, finalitza l’11 de juny.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari