Borriana convocarà una tercera edició d'ajudes Parèntesis per a sectors empresarials i autònoms locals

Borriana convocarà una tercera edició d'ajudes Parèntesis per a sectors empresarials i autònoms locals
05/11/2021 -

L’Ajuntament de Borriana convocarà una tercera edició d’ajudes Parèntesi sota el nom de Reactivem Borriana, amb una consignació pressupostària de 259.085 euros aportats per la Diputació de Castelló, que se sumen al milió d’euros que el consistori va destinar a les ajudes Parèntesi I i II.

En aquesta ocasió s’han ampliat les activitats econòmiques comercials del municipi que podran optar i que no estaven incloses en la primera i segona fase, com el cultiu d’hortalisses, venda i tallers de reparació de vehicles, activitats veterinàries, ferreteries, i comerços d’electrodomèstics, entre d’altres.

L’Ajuntament ha decidit, per tant, ampliar aquestes ajudes a sectors econòmics que tot i estar fora dels dos llistats anteriors, per les característiques de la nostra ciutat, puguen percebre aquestes ajudes per a cobrir totes les activitats econòmiques de la ciutat que s’hi han vist afectades.

La finalitat és la concessió directa d’ajudes econòmiques als autònoms i microempreses les activitats de les quals corresponen als codis d’activitat establerts en les bases reguladores, en règim de concurrència competitiva. Per tal de contribuir d’aquesta manera al sosteniment de les despeses corrents habituals que aquests negocis han continuat suportant, a pesar de la falta o disminució d’ingressos per les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia de la covid-19.

En aquesta tercera edició, les ajudes són incompatibles amb les que es van concedir en les convocatòries municipals d’ajudes Parèntesi I i Parèntesi II, però no amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d’organisme internacional, i concedits per a la mateixa finalitat.

Segons ha informat l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i la web municipal publicaran aviat l’extracte de la convocatòria, i el termini de presentació de sol·licituds serà de tan sols cinc dies hàbils a comptar des de la seua publicació. La resolució provisional de concessió o denegació de les ajudes es publicarà en la web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província i podran presentar-se al·legacions o reclamacions en el termini de tres dies hàbils.

La concessió de les ajudes Reactivem Borriana, ha aclarit Maria Josep Safont, serà en règim de concurrència competitiva i condicionada a la disponibilitat pressupostària de 259.085 euros. Les sol·licituds es concediran atenent rigorosament l’ordre de presentació en el registre de la seu electrònica de l’Ajuntament i fins al límit de la consignació pressupostària.

En concret, l’import de les ajudes Reactivem Borriana serà com en les anteriors edicions i podran rebre fins a 2.000 euros per persona autònoma o microempresa i 200 euros més per cada persona treballadora, fins a un màxim de 4.000 euros.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones treballadores autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en els annexos I i II de les bases publicades en el web municipal i que exercisquen la seua activitat en el municipi de Borriana.

Es consideren despeses corrents subvencionables les següents: els pagaments en concepte de lloguer, llum, aigua, telefonia, manteniment de programes informàtics, dominis, hosting, despeses de gestoria, assegurances, interessos d’hipoteca vinculada a l’establiment comercial i qualsevol altre que corresponga al funcionament habitual de l’activitat, nòmines i assegurances socials, quotes d’autònom o mutualista.

Les bases reguladores estan disponibles en el web municipal, en el tauler d’anuncis de la seu electrònica <https://burriana.sedelectronica.es/board/>. En el mateix apartat es pot consultar també la relació d’activitats que poden accedir a aquestes ajudes amb la llista dels CNAE que figura en l’annex I i II de les bases de les ajudes.

Tota la informació es pot consultar en la pàgina web .

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari