Finalitza el projecte de renovació urbana del carrer Madrid i paral·lels de l'Alcora

Guardar

Visita carrer Madrid 1 alcora
Visita carrer Madrid 1 alcora
L'alcalde, Samuel Falomir, acompanyat pels regidors d'Urbanisme i Mobilitat, Robert Tena i Ricardo Porcar, respectivament, ha visitat el carrer Madrid i els seus paral·lels, objecte d'un projecte de millora executat durant aquest estiu.Cal recordar que, en els últims anys, l'Ajuntament de l'Alcora està duent a terme la millora de la urbanització i infraestructures dels carrers del barri antic, dotant-los d'una nova pavimentació i renovant els seus serveis.En aquest context s'emmarca el projecte recentment conclòs, que ascendeix a 109.400 euros, i que ha servit per a "millorar notablement les condicions d'accessibilitat i mobilitat per als vianants", cosa que el govern municipal considera una "prioritat absoluta".Entre les actuacions realitzades, es troben la renovació de la xarxa de proveïment i distribució d'aigua potable i del col·lector de sanejament i la pavimentació dels vials. Així mateix, amb aquest projecte s'han millorat les escales, tant pel que fa a accessibilitat com estèticament.Els treballs van començar a la fi del mes de juny amb la demolició del paviment i l'excavació del caixer per a aconseguir la profunditat necessària per a la nova secció del ferm.Posteriorment, es van realitzar les excavacions de la rasa en les quals s'han situat les canonades de proveïment i sanejament i el col·lector. Es van executar dos pous de registre en aquesta nova canonada, que han servit per a substituir als del carrer Barceloneta Baixa.Finalment, s'ha format el nou paviment mitjançant l'extensió d'una capa de formigó de 15 cm de grossària i s'ha col·locat la llamborda de formigó de color antracita en la calçada i groc en les zones per als vianants.També s'han substituït totes les tapes existents, tant de pous com d'arquetes.

Millora de les escales

En les escales del carrer Madrid s'ha demolit el paviment dels esglaons i s'ha col·locat pedra natural amb una franja de seguretat antilliscant i taulell ceràmic pintat a mà. També s'ha actuat en les escales del primer carrer paral·lel per a millorar l'accessibilitat amb nous esglaons. En totes dues escales s'han instal·lat baranes d'acer inoxidable.
Destacats