L'Ajuntament de l'Alcora contractarà un servei d'assessorament ambiental

Guardar

Foto arxiu Consell Medi Ambient
Foto arxiu Consell Medi Ambient
L'Ajuntament de l'Alcora està ultimant els tràmits per a la contractació d'un servei d'assessorament ambiental. "En aquests moments s'estan valorant les ofertes presentades, per la qual cosa, aviat, s'adjudicarà", ha explicat Samuel Falomir.L'alcalde ha destacat que es tracta d'una de les iniciatives acordades en el si del Consell Municipal de Medi Ambient, orientades a la protecció i defensa del medi ambient urbà i rural, la millora de la qualitat de vida i l'increment de l'habitabilitat i sostenibilitat del municipi de l'Alcora.El suport tècnic es materialitzarà en informes, escrits i actuacions d'interés ambiental per al municipi, dins de l'àmbit de les seues competències, les quals inclouen la protecció del medi ambient i la salut dels ciutadans.Entre les actuacions a realitzar, en col·laboració amb els serveis tècnics de medi ambient del municipi, es troba l'elaboració d'un informe preliminar de situació del sòl en el qual es desenvolupa l'activitat de l'EDAR de l'Alcora.També es contempla la realització d'un informe previ sobre l'estat de qualitat de les aigües subterrànies en l'àmbit i zona d'influència dels polígons industrials del terme municipal. Aquest estudi possibilitarà establir unes bases sòlides per a futurs treballs relacionats amb la planificació hidrològica en el terme municipal, ja que permetrà justificar les decisions a adoptar en matèria de protecció hidrològica en el futur.A més, s'organitzarà una jornada tècnica a l'any especialitzada en qualitat d'aigües superficials i subterrànies en el marc de les autoritzacions d'abocament de les mateixes empreses, dirigides als professionals industrials implantats en el terme municipal.Una altra de les accions que s'inclou en el contracte és la redacció d'informes tècnics relacionats amb activitats empresarials dedicades a la gestió de residus industrials a l'Alcora per a poder verificar que les empreses implantades en el terme municipal que gestionen residus industrials compleixen les condicions establides per la normativa vigent per al seu funcionament.Així mateix, s'oferirà assessorament tècnic a fi de verificar que les sol·licituds d'implantació de noves empreses relacionades amb l'àmbit de la gestió de residus en el terme municipal compleixen les condicions establides per la normativa vigent per al seu funcionament.I en matèria d'educació ambiental dirigida al sector industrial de l'Alcora, s'organitzarà un curs de formació específic a l'any relacionat amb la indústria i el medi ambient, dirigit al personal tècnic de l'Ajuntament i de les indústries implantades en el terme municipal.Addicionalment, aquest suport tècnic s'estendrà en l'assistència a les reunions amb els serveis jurídics designats per l'Ajuntament de l'Alcora, l'assistència a les taules de treball sectorial nº1 del Consell Municipal de Medi Ambient, quan aquest el requerisca, i l'assistència a l'Ajuntament de l'Alcora.
Destacats