Onda s'adherix al Pla Viu de la Generalitat Valenciana per a incrementar el parc d'habitatge públic

L'Ajuntament col·laborarà amb la Generalitat Valenciana i la FVMP per a augmentar el nombre d'habitatges protegits disponibles en el municipi

Guardar

Ple de l'Ajuntament d'Onda
Ple de l'Ajuntament d'Onda

L'Ajuntament d'Onda s'adherirà al Conveni Marque de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) a través del que es crea el Pla Viu, destinat a fomentar la promoció d'habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals. Aquest conveni busca reactivar la construcció d'habitatges protegits, que ha aconseguit mínims històrics en els últims anys, i satisfer la creixent demanda d'habitatges assequibles a la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, el regidor de Serveis Socials, Óscar Valero, ha destacat la importància d'aquesta adhesió: "Aquest equip de govern cree fermament en la importància de garantir l'accés a habitatges dignes per a tots els nostres veïns". "En adherir-nos a aquest conveni, no solament estem responent a una necessitat urgent, sinó que també estem participant activament en la construcció d'un futur més just i equitatiu", ha afegit.

Pla d'Habitatge

El conveni estableix un marc de col·laboració institucional entre la Generalitat Valenciana i les administracions locals per a promoure la construcció d'habitatges de protecció pública (VPP). La Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, juntament amb l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), assumirà diverses responsabilitats, incloent la gestió dels acords d'adhesió, l'acceptació i gestió del sòl municipal cedit, i la supervisió de la construcció i adjudicació dels habitatges.

Per la seua banda, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies difondrà el conveni entre les entitats locals, coordinarà actes sectorials i facilitarà la informació necessària sobre les característiques del sòl requerit per a la promoció d'habitatges. Les entitats locals adherides hauran de cedir sòl disponible a l'EVHA, tramitar autoritzacions i llicències urbanístiques amb celeritat i promoure públicament l'acord.

Declaració institucional

Així mateix, tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Onda s'han unit per a traure avant la Declaració Institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. Durant la lectura, la regidora d'Igualtat, Marta Villanueva, ha ressaltat: "És necessari seguir treballant cap a un futur on totes les persones, independentment de la seua orientació sexual, sexe o expressió de la identitat, puguen viure amb dignitat, respecte i llibertat".

Destacats