Benlloch: “Els fets desmunten les mentides de Carlos Mazón; el desmantellament de la Direcció Territorial d'Innovació és il·legal, un atac i una burla a Vila-real”

Guardar

benlloch
benlloch
“Les mentides tenen les potes molt curtes i les del president de la Generalitat, Carlos Mazón, respecte al seu menyspreu a Vila-real són fàcilment desmuntables”. Amb aquestes paraules, l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, respon a la Generalitat en “el seu intent de negar allò que és obvi: que van desmantellar els serveis territorials d'Innovació sense comunicar-ho prèviament a l'Ajuntament i, per tant, de manera il·legal, en un evident menyspreu a la nostra ciutat”. “No sols és una il·legalitat, sinó que és una mostra evident de deslleialtat, un atac i una burla a Vila-real”, puntualitza. “Es pregunta la Conselleria què és il·legal en la seua actuació i li ho aclarim. En primer lloc, s'ha vulnerat l'article 103 de la Constitució Espanyola i la seua respectiva normativa de desenvolupament, que estableix els principis de lleialtat institucional, cooperació i bona fe”, detalla Benlloch. Altres “fets” que avalen la demanda de l'Ajuntament de Vila-real pel desmantellament unilateral de la Direcció Territorial d'Innovació són els següents:• S'incompleix la clàusula 4 de la Resolució de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de 15 de setembre de 2022, que fixa la seu de la Direcció Territorial a Vila-real en el marc de l'estratègia de descentralització d'òrgans administratius del Consell del Botànic. Aquesta clàusula estableix: “L'habilitació establida mitjançant la present resolució desplegarà els seus efectes en el període transcorregut entre l'efectiva implantació de la direcció territorial, que es comunicarà a l'Ajuntament, i l'extinció dels efectes del conveni subscrit el 20 d'abril de 2022 entre l'Ajuntament i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló, bé es tracte del seu període de vigència inicial, de les seues pròrrogues o de la seua extinció anticipada per qualsevol causa. Igualment, en el cas que deixe de ser necessari per a la Generalitat, deixarà de produir efectes l'habilitació, havent de comunicar-se de manera immediata a l'Ajuntament tal circumstància”.• A pesar que així ho estipula la resolució, el desmantellament de la Direcció Territorial es comunica mitjançant resolució de la consellera d'Innovació Nuria Montes –“ahir de nou a Castelló, passant de Vila-real”, puntualitza Benlloch- signada el 29 de gener de 2024, quan els serveis territorials ja portaven setmanes desmantellats. • També posa en qüestió la Generalitat l'existència d'un conveni, que la mateixa Generalitat assumeix en les diferents resolucions dictades referent a això i que, amb data 8 d'abril de 2022, vincula a l'Ajuntament, la Generalitat i la Cambra de Comerç. Per a això, l'acord estableix: (…) podent albergar, si així ho estima l'Ajuntament de Vila-real, serveis propis o d'altres entitats públiques i privades que permeten el compliment dels objectius, en particular per part de la Generalitat Valenciana, entitat pública de qui la Cambra de Comerç depén...”.Davant aquests fets, l'alcalde de Vila-real valora la “decisió il·legal de Mazón i la seua consellera” com “un atac a Vila-real i un exemple més en el menyspreu als nostres veïns i veïnes”. “Una decisió que, a més, suposa un perjudici i un mal a Vila-real en termes de reputació, de restar oportunitats i també econòmic, ja que la pròpia resolució per a la ubicació de la Direcció Territorial en l'edifici dels Vivers contempla que la Conselleria haurà de compensar la despesa de consums d'aigua, electricitat i altres durant el període de cessió”, agrega Benlloch.“Com es pot mentir d'aquesta manera? No ho he vist mai, ni en el pitjor PP. Enfront d'aquestes mentides, continuarem defensant els interessos dels vila-realencs i les vila-realenques enfront de qui siga i utilitzant tots els instruments al nostre abast. Per a nosaltres, com sempre, Vila-real, primer”, conclou l'alcalde.
Destacats