La Diputació de Castelló ajuda als municipis menuts a contractar a guardes rurals per a evitar robatoris en el camp

La institució provincial destina 200.000 euros a la nova línia de subvencions destinada als ajuntaments sense servei de vigilància

Guardar

Junta de Govern de la Diputació de Castelló
Junta de Govern de la Diputació de Castelló

La Diputació Provincial de Castelló ajuda als municipis de menys de 3.000 habitants per a la contractació de guardes rurals i evitar robatoris en el camp.

La institució provincial destina 200.000 euros a la nova línia de subvencions destinada als ajuntaments de menys de 3.000 habitants sense servei de vigilància i en els quals el terme municipal tinga més d'un 30% de la seua superfície cultivada. “És necessari que fins als municipis més xicotets i amb menys recursos tinguen garantida la seguretat en les explotacions agrícoles”, ha subratllat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina.

La Junta de Govern ha aprovat les bases que regiran la concessió d'estes subvencions per a la contractació de guardes rurals dirigides als xicotets pobles de la província que no disposen de servei de vigilància i, com ha afirmat la dirigent provincial, “amb esta línia d'ajudes reforcem el nostre compromís per aconseguir una Diputació útil i pròxima, sensible als problemes que afecten el territori i, en este cas especialment, al sector agrari, que reclama ajuda per a donar solució a un problema que s'incrementa any rere any”.

Així, en eixe camí emprés per ser la institució pròxima que col·labora en la resolució de problemes, la Diputació Provincial llança esta convocatòria d'ajudes amb l'objectiu posat a prestar ajudes per a poder augmentar la vigilància, inspecció i control en el camp de la província de Castelló. “Hem de protegir els agricultors que viuen i es desviuen per garantir el millor producte de la nostra terra, ha incidit Marta Barrachina.

A més de la protecció del camp, la present línia d'ajudes també permetrà el foment de l'ocupació i contribuir així al desenvolupament rural i a fixar població en els municipis més xicotets.

Quant a les bases que regiran la present convocatòria, el diputat responsable de Sector Primari, Sergio Fornas, ha explicat que “la quantia de la subvenció no podrà superar el 100% dels gastos subvencionables de l'activitat, sent la subvenció màxima per beneficiari de 12.000 euros”. Així mateix, en les bases de la convocatòria s'especifica que esta línia de subvenció es pot compatibilitzar amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals.

Quant als criteris per a valorar les sol·licituds presentades, el diputat provincial ha indicat que són dos, “d'una banda, el percentatge de superfície cultivada respecte a la superfície del municipi i, per un altre, el nombre de propietaris afectats.

Els interessats a concórrer en este procediment hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Destacats