La Diputació de Castelló promou la generació d'oportunitats a l'interior amb el Pla d'Ocupació propi

La institució aprova les bases reguladores per a la contractació de sis persones que ocuparan el lloc d'auxiliar administratiu en els CEDES dels municipis de l'interior de la província

Guardar

Visita de la presidenta Marta Barrachina al CEDES Lucena
Visita de la presidenta Marta Barrachina al CEDES Lucena

La Diputació Provincial de Castelló promou la generació d'oportunitats a l'interior de la província amb el Pla d'Ocupació propi.

La institució provincial ha aprovat les bases reguladores per a la contractació de sis persones que ocuparan el lloc d'auxiliar administratiu en els CEDES dels municipis de l'interior de la província. “Amb el Pla d'Ocupació propi reforcem el nostre compromís de fomentar l'ocupació per a contribuir al desenvolupament rural i a fixar població en els municipis més xicotets”, ha destacat la presidenta Marta Barrachina, qui ha afegit que amb este nou pla “podrem augmentar el nostre propi personal, cosa que permetrà que els castellonencs tinguen uns millors serveis de la Diputació”.

Per a este nou pla, la Diputació destina 70.000 euros per a la contractació de persones que conformen categories de vulnerabilitat en matèria d'ocupació, és a dir, les persones desocupades, inscrites com a demandants d'ocupació en els centres Labora d'Ocupació de la Generalitat, que preferentment pertanguen a col·lectius de difícil inserció laboral com són les persones joves i les dones.

Concretament s'oferiran 6 llocs d'Auxiliar Administratiu Serveis CEDES. Estos llocs de treball oferits estaran situats en els Centres o Dependències de la Diputació en municipis de l'interior de la província (CEDES Morella, CEDES Albocàsser, CEDES Llucena, CEDES Vall d'Alba, CEDES Segorbe i Centre Soci Cultural de Benassal) “contribuint a promoure i donar suport a la creació d'ocupació i la igualtat d'oportunitats de la població rural, així com a la lluita contra la despoblació”, ha incidit la dirigent provincial.

Les funcions a realitzar seran aquelles relacionades amb l'atenció al públic i suport en tasques administratives pròpies de cadascun dels centres. En eixe sentit, per al correcte acompliment del lloc de treball d'Auxiliar Administratiu, les persones beneficiàries hauran d'estar en possessió de, almenys, la titulació de Cicle formatiu de grau mitjà en Gestió Administrativa, o equivalent o Certificat de professionalitat nivell 2 de la família professional d'Administració i Gestió.

Pel que fa a les condicions dels contractes, estos hauran de tindre una duració d'almenys tres mesos a jornada completa i no podran excedir de dotze mesos. En tot cas es garantirà que les persones contractades tinguen un ingrés mensual brut d'almenys el salari mínim interprofessional (incloent la part proporcional de la paga extra). Així mateix, les contractacions no podran servir per a cobrir vacants dels llocs de treball de l'entitat beneficiària, és a dir, en cap cas tindran caràcter estructural.

El Pla d'Ocupació propi de la Diputació de Castelló se suma al 1,2 milió d'euros del Pla d'Ocupació per al foment de l'ocupació en el conjunt del territori. Les subvencions per a este Pla d'Ocupació ja s'ha concedit a tots els ajuntaments que ho han sol·licitat.

La quantia de la subvenció mínima garantida és de 8.888,88 euros per ajuntament que complisca les condicions per a ser beneficiari, llevat que s'haja sol·licitat un import de quantia inferior. Així mateix, es manté l'acompte del 100% de la subvenció i es manté el requisit de contractes amb una duració mínima de tres mesos a jornada completa. Els beneficiaris del Pla d'Ocupació seran les persones desocupades, inscrites com a demandants d'ocupació en els centres Labora d'Ocupació de la Generalitat, que preferentment pertanguen a col·lectius de difícil inserció laboral.

I quant a les novetats de la present edició, destaca una major flexibilitat ja que es permet que els contractes comencen amb data anterior a la concessió de la subvenció, alguna cosa que no sol ser habitual, però pot donar-se el cas que d'algun ajuntament tinga la necessitat de contractar abans. Així mateix, el gasto elegible serà l'executat i pagat en 2024 fins a la data de justificació (8 de novembre).

Les contractacions que es formalitzen hauran de tindre una duració d'almenys tres mesos a jornada completa i no podran excedir de dotze mesos i, quant a les funcions a exercir, els treballadors seran contractats per a l'execució d'obres o serveis d'interés general i social com, per exemple, treballs encaminats a la millora i manteniment d'immobles, manteniment d'espais públics urbans, protecció i manteniment de zones naturals, promoció del turisme, desenvolupament cultural local, promoció de l'esport i sector audiovisual, així com el manteniment del patrimoni cultural, entre altres.

Destacats