La Diputació de Castelló reforça el seu compromís amb el benestar social i activa les ajudes per al transport adaptat

Guardar

Junta de Gobierno 11 junio diputación
Junta de Gobierno 11 junio diputación
La Diputació Provincial de Castelló reforça el seu compromís amb el benestar social i activa les ajudes per al transport adaptat.La Junta de Govern ha aprovat este dimarts 11 de juny les bases que regiran la concessió de subvencions destinades al manteniment del transport adaptat i el pressupost total del qual ascendix a 150.000 euros.Estes ajudes, com ha explicat la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, "formen part de la línia estratègica del govern provincial de ser àgils, sobretot en matèria de Benestar Social, perquè les ajudes arriben a tots els castellonencs, visquen on visquen, i tinguen l'atenció que mereixen".La dirigent provincial ha informat a més que l'aprovació de les bases que regiran la concessió d'ajudes per al transport adaptat "se sumen als 600.000 euros destinats a les subvencions dirigides a entitats sectorials de la província de Castelló i amb les quals reforcem la nostra aposta perquè el benestar social arribe al conjunt de la província". Sobre este tema, la Junta de Govern ha aprovat les bases que regiran la concessió d'estes ajudes "amb les quals realcem la labor de les entitats socials que, en molts casos, arriben on des de les institucions no podríem fer-ho", ha afegit Marta Barrachina.Pel que fa a les ajudes per al transport adaptat, com ha explicat la diputada responsable de l'àrea, Marisa Torlà, "des del Govern Provincial continuem promovent la igualtat d'oportunitats entre tots els castellonencs i, amb mesures com esta, afavorim la inserció educativa i social de les persones amb discapacitat, usuaris d'estos centres especialitzats".Tal com regixen les bases aprovades, seran despeses subvencionables tots aquelles despeses que responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, com ara nòmines, combustible, reparació i manteniment dels vehicles, primes d'assegurança, comunicacions, gestió i administració del servei, entre altres.Del pressupost total de 150.000 euros per al present exercici, s'atorgarà un màxim de 30.000 euros per cada beneficiari, els qui hauran de reunir una sèrie de requisits, com ara estar legalment constituïts i inscrits formalment en els corresponents registres, com a associacions o fundacions, almenys amb un any d'antelació a la data de publicació de les presents bases. També hauran de tindre estatutàriament establits com a fins primordials i fonamentals, l'articulació d'activitats pròpies dels serveis socials, així com mancar de fins de lucre i no dependre econòmicament o institucionalment, d'entitats lucratives, i disposar de domicili social i representació permanent a la província de Castelló.El termini per a sol·licitar la subvenció serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà hàbil al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.Com ha recordat la diputada Marisa Torlà, en el 2023 es va atorgar la subvenció de transport adaptat a nou associacions, atorgant-los entre 12.000 i 22.000 euros per beneficiari. "Una subvenció necessària per al correcte servei de transport adaptat a usuaris de centres socials especialitzats procedents de múltiples municipis", ha afegit la diputada provincial.

Convenis amb Fundació Punjab i Associació Gitana

En matèria de Benestar Social, la Junta de Govern també ha aprovat dos convenis de col·laboració. D'una banda, la institució provincial ha activat el conveni amb la Fundació Punjab, entitat que treballa per la defensa i el desenvolupament dels drets del poble gitano. L'acord suma 30.000 euros i permetrà dur a terme la realització del projecte Iniciatives d'Integració a través del programa multimèdia Romalife, revista digital de cultura gitana.D'altra banda, la Junta de Govern ha aprovat el conveni de col·laboració entre la institució provincial i l'Associació Gitana de Castelló, per al programa d'intervenció socioeducativa amb el poble gitano de Castelló. L'Associació Gitana de Castelló és una entitat social sense ànim de lucre d'àmbit provincial, la fi fonamental del qual, és la promoció integral de la comunitat gitana des del reconeixement de la seua identitat cultural. A través del conveni, que compta amb una quantia econòmica d'11.000 euros, es donarà suport a l'escola d'estiu així com al servei que pretén donar una resposta a la problemàtica de l'abandó escolar prematur a través de tallers de suport i reforç escolar que motiven i milloren les capacitats d'estos menors perquè puguen continuar formant-se.
Destacats