L'Ajuntament d'Onda avança en el seu model de ciutat intel·ligent mitjançant la compra pública innovadora

Com a resultat de les primeres actuacions s'ha elaborat el Mapa de Demanda Primerenca de la ciutat

Guardar

Onda_02 (2)
Onda_02 (2)
Onda continua avançant en el seu model de ciutat intel·ligent a través del desenvolupament de compra pública innovadora (CPI) en el municipi. Aquest projecte, liderat per l'Ajuntament i finançat per l'Agència Valenciana d'Innovació (AVI), té com a objectiu impulsar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, tant des de la demanda, l'administració pública, com des de l'oferta, les empreses.Com a punt de partida, l'elaboració del Mapa de Demanda Primerenca ha servit per a identificar les necessitats que es podrien satisfer gràcies a la CPI. Aquesta iniciativa permet a l'Ajuntament informar el mercat sobre les necessitats del municipi i, al mateix temps, ofereix a les empreses informació valuosa a l'hora d'orientar les seues iniciatives d'R+D+i cap a les possibles futures licitacions.En el mapa s'han recollit 16 necessitats, totes elles relacionades amb les cinc àrees d'interés identificades entorn de l'àmbit Smart City: Smart Environment (Medi Ambient Intel·ligent), Smart Living (Vida Intel·ligent), Smart Mobility (Mobilitat Intel·ligent), Smart Economy (Economia Intel·ligent) i Smart Governance (Governança Intel·ligent).Una vegada realitzat el Mapa de Demanda Primerenca sobre la base del llistat de necessitats del municipi, el grup de treball de CPI de l'Ajuntament ha consensuat la selecció i priorització del repte de la Mobilitat Intel·ligent per a treballar-lo més en profunditat.Sobre aquest tema, l'edil d'Innovació, Vicent Bou, ha explicat que "la innovació és un eix estratègic d'aquest govern municipal, aplicant-la de manera transversal en totes les nostres àrees. Perquè la innovació ens ajuda a ser més eficients, ens estalvia costos, ens facilita els processos administratius i contribueix al gran objectiu de millorar la qualitat democràtica dels nostres veïns".

Consulta preliminar

Com a continuació del projecte, durant el 2021 l'Ajuntament té interés a llançar una Consulta Preliminar de Mercat per a buscar idees innovadores que donen resposta a aquest repte a través de tecnologies innovadores que superen les prestacions de les existents en el mercat.Les propostes rebudes en la consulta serviran per a avaluar les capacitats del mercat i definir les especificacions funcionals que impliquen innovació i que es puguen aconseguir través d'una eventual Compra Pública d'Innovació o un altre instrument de contractació pública.Per a dur a terme aquesta consulta, el consistori municipal té intenció de sol·licitar suport a l'AVI mitjançant el programa "Impuls a la compra pública innovadora" de l'agència.
Destacats