L'autobús de Castelló s'actualitza al segle XXI amb major inclusió i facilitats per a usuaris

Aquesta setmana finalitza el període d’informació pública del projecte de reglament, que proposa les parades a demanda per a dones, entre altres novetats

Guardar

15-01-20 Autobús
15-01-20 Autobús
El transport públic de la ciutat de Castelló pretén fer un pas avant i adaptar-se a les necessitats del segle XXI. Després de huit anys des que s'aprovara l'actual normativa, aquesta setmana finalitza el període perquè la ciutadania s'informe i presente al·legacions al nou projecte de Reglament del Transport Públic Urbà amb autobús de Castelló, que compta amb novetats tan destacades com la parada a demanda o l'accés d'animals de companyia.Tal com ha destacat l'ajuntament, l'actualització que proposa la regidoria de Mobilitat Sostenible incideix en l'atenció a l'accessibilitat universal i manté qüestions com les condicions general del servei, els drets i deures dels seus usuaris i usuàries, les obligacions de la concessionària, els títols de transport o el règim sancionador, entre altres.Jorge Ribes, regidor de l'àrea, assegura que "l'actual reglament -aprovat en 2013- s'havia quedat obsolet, per la qual cosa era necessària una actualització de la normativa per a adaptar-la a la realitat i a les circumstàncies de la prestació del servei actual". Així, fins al 22 d'octubre poden presentar-se aportacions per part de la ciutadania a través de la pàgina web de l'ajuntament.

Parades a demanda per a dones

Sens dubte, una de les principals novetats que pretén reformar el servei d'autobús de la capital és l'autorització de parades a demanda per a dones. En concret, l'ajuntament podrà autoritzar parades intermèdies, fora de les prefixades, en les línies, trams, condicions i horaris que es determinen per a cada servei, "atenent especialment raons de seguretat o accessibilitat i sempre des d'una perspectiva de gènere i inclusió social".A més, el reglament compta amb l'informe d'impacte de gènere amb una sèrie de recomanacions a tindre en compte des de la perspectiva de gènere referit més a la forma i avaluació de la prestació del servei que a la mateixa disposició reglamentària, que ha sigut redactada amb llenguatge inclusiu.

Accés d'animals de companyia

D'altra banda, si així s'aprova, les mascotes també podran pujar al transport públic, encara que amb condicions. "Es permet viatjar en el vehicle portant xicotets animals de companyia, subjectes als braços o dins de receptacles idonis, sempre que no produïsquen molèsties a l'olfacte, a cau d'orella o en general al confort dels restants viatgers i viatgeres. S'exceptuen de l'anterior, els gossos pigalls, d'assistència o de suport que estiguen acreditats per a aquestes funcions per centres homologats, podent viatjar en les condicions que s'establisquen en la normativa d'aplicació, en tot moment al costat de la persona que assisteixen", planteja el reglament.

Més facilitats

L'ús del transport públic s'ha generalitzat en els últims anys, deixant arrere el vehicle privat, però aquest canvi també ha anat acompanyat de l'ús de nous mitjans de transport alternatius, com els patinets elèctrics i, per descomptat, les bicicletes, que han trobat en l'ampliació de carrils bici una nova via per a desplaçar-se.Així, el Reglament del Transport Públic Urbà amb autobús de Castelló especifica que és possible pujar patinets, patinets elèctrics, monopatins, bicicletes plegables i mitjans similars a l'autobús, sempre que estiguen plegats "quan això siga possible, abans de pujar al vehicle, havent de situar-se en la plataforma central i estant subjecta en tot moment pel propietari o propietària".D'altra banda, a l'hora d'elaborar aquest reglament s'ha treballat en conjunt amb la Policia Local, Gent gran, Joventut i Infància, col·lectius que han demanat, per exemple, que les persones que necessiten usar bastons, crosses o caminadors puguen entrar per la segona porta. També, donar prioritat en l'accés al vehicle a persones amb mobilitat reduïda, que porten bebés, persones majors o dones embarassades.Així mateix, es planteja que el bo jove de 10 viatges (6,80 euros) s'amplie a persones menors de 30 anys i no de 26, com actualment i que es permeta fer transbord en el termini d'una hora en qualsevol línia i amb qualsevol títol de transport excepte amb el bitllet ordinari.
Destacats